Saturn, Uranus, Neptun si Pluton Si Relatiile Karmice
Astrologie si Horoscop contact[at]astrologyclub.org

relatii karmice

Saturn, Uranus, Neptun si Pluton In Relatiile Karmice

ROLUL PLANETELOR EXTERIOARE ÎN LEGĂTURILE INTERUMANE

Dacă în horoscopul nostru o planetă exterioară afectează o planetă interioară sau Ascendentul din tema natală a altei persoane, noi suntem răspunzători de desfăşurarea legăturii. În acest caz noi jucăm un rol conducător în drama reală, în lumina reflectoarelor. Avem o răspundere extraordinar de mare, de care rareori suntem conştienţi.

Dacă întâlnim oameni care îndeamnă la manifestare o planetă exterioară dintre ale noastre, este o chemare să realizăm la cel mai înalt nivel vibraţiile planetei respective. Dar în general, şi mai ales în cadrul unor aspecte dramatice, putem aduce la suprafaţă doar energiile negative ale planetei.

De multe ori simţim ca cealaltă persoană ne stârneşte teama. Această teamă poate să-şi aibă originea în vieţile anterioare când ne-am întâlnit cu aceeaşi oameni şi am suferit din cauza lor. Dar poate că ei ne amintesc doar de nişte persoane mai dure pe care le-am întâlnit anterior în viaţa noastră actuală. În toate cazurile reacţionam într-o manevră de autoapărare – privind semnificaţia planetei respective. Acest lucru are efect asupra persoanei respective şi asupra legăturii noastre cu ea.

Dacă jucam rolul unei planete exterioare într-o legătură, noi păstrăm cheia fericirii celuilalt. Oare putem să ne învingem sentimentele duşmănoase din adâncul sufletului, ori ne lăsăm pradă instinctelor josnice? Vom fi capabili să dăruim iubirea, sau ne vom strădui să-l înjosim pe celălalt şi să-l distrugem ca să ne apărăm interesele proprii? De noi depinde, dacă vom aduce bucuria în viaţa lui, ori îi pricinuim suferinţa, noi suntem instrumentul lui karmic.

Dacă noi jucăm rolul planetei exterioare, datoria noastră este să-l învăţăm pe celălalt ceva în legătură cu IUBIREA, reprezentând vibraţiile planetei noastre exterioare. Celălalt are datoria karmică să se întâlnească cu manifestarea pozitivă sau negativă a acesteia într-o legătură. Când noi personificam aceste vibraţii ale planetei, datoria noastră este să-l învăţăm pe celălalt să înveţe lecţia uşoară sau grea.

Orice comportare primeşte de la noi celălalt, prin necesitatea karmică va înţelege mai bine importanţa aspectului special al IUBIRII, aceasta fiind o credinţă, un sprijin, o iertare, ori eliberarea celuilalt. Dar în mod decisiv depinde de noi, în ce măsură celălalt va înţelege acest lucru şi cât poate să-şi plătească din datoria karmică. Decisiv este cât de conştient şi cât de real jucam rolul planetei exterioare.

Dar şi în interesul nostru, trebuie să cântărim cu multă răspundere, în ce mod jucam rolul planetei exterioare într-o legătură. Comportările (manifestările) alese de noi, afectează nu numai karma celuilalt, dar lasă urme şi în a noastră. Dacă jucam în mod pozitiv rolul planetei exterioare, ne asigurăm o karmă mai bună în ceea ce priveşte posibilităţile şi valorile vibraţiilor planetei respective.

Dacă jucam în mod negativ, ne condamnam singuri la o soartă care ne va sili la aceleaşi suferinţe şi dureri pe care entitatea trebuie să le suporte din partea noastră în actuala încarnare.

Acţiunea reciprocă este o chemare, ce ne pune fata în faţă cu teama karmică pe care trebuie să o învingem. Complexele ne împiedică să profităm de polaritatea pozitivă a planetei, ne fura iubirea şi nu ne lasă să câştigăm ceva valoros din legătura.

Dacă ne decidem – în rolul planetei exterioare – să renunţăm la manifestări de apărare, izvorâte dintr-o teamă şi frica inexplicabile, vom deveni deschişi spre o dezvoltare spirituală, în care putem dezvolta, şi purifica expresia energiei planetei respective.

Bineînţeles – şi inevitabil – trebuie să cunoaştem într-o măsură oarecare teamă, când jucam rolul unei planete exterioare într-o legătură. Dar are o importanţă decisivă felul în care mânuim această teamă, calitatea legăturii, nivelul vindecării karmice şi perspectiva de autotransformare.


SATURN

Saturn poate fi numit “Generalul” Sistemului solar. Este simbolul disciplinei şi al autocontrolului şi are un efect de civilizare asupra omenirii, frânează pornirile antisociale, anarhice.

Energia acestei planete serveşte la menţinerea ordinii şi legilor în societate, pentru că dezvoltă refuzul împotriva manifestărilor care aduc schimbări bruşte şi ameninţa ordinea şi armonia. Prin aceasta joacă un rol în menţinerea unui cadru solid, în toate realizările concrete care sunt necesare dezvoltării omenirii în toate domeniile vieţii. Fără Saturn, nu am avea capacitate de organizare şi de concentrare pentru realizarea scopurilor propuse. Dar când puterea de concentrare a lui Saturn este prea mare, simţim o constrângere interioară să ne acomodăm cu ordinea şi disciplină, renunţând la orice argumente. Prin aceasta constrângem originalitatea exprimării. În polaritatea negativă Saturn reprezintă o forţă care e împotriva progresului şi e în opoziţie cu tot ce este progresist. În cele din urmă poate stinge entuziasmul spiritului uman.

Aspectul cel mai distructiv al polarităţii negative a lui Saturn afectează manifestările instinctuale. Goana după succes este însoţită inevitabil de teama de eşec şi o nelinişte interioară care constrânge entitatea să comită nişte fapte care vor aduce admiraţia şi recunoştinţa celorlalţi atât de mult dorită. Acest scop distruge în comportamentul nostru tot ceea ce este împotriva convenţiilor, tradiţiilor. Nu dăm cale liberă unor sentimente a căror exprimare liberă este importanta şi pentru menţinerea sănătăţii noastre. Sentimentul de inutilitate dezvolta o teamă distrugătoare, care ne întuneca toată viaţa. Bucuria firească a vieţii este măcinată de starea de învinovăţire şi permanentă nemulţumire. Saturn distruge, de multe ori înainte de vreme, “copilul” din noi. Ne îndeamnă să renunţăm la tot ce există în noi şi pare neserios sau nepractic. Sprijină abordarea deşteaptă,” mătură” a diferitelor probleme ceea ce este important desigur în anumite situaţii. Sufletul slăbeşte şi se distruge dacă i se răpeşte posibilitatea de a se bucura sincer şi curat de viaţă. Apelul pe care îl face Saturn este asumarea datoriei, sub o formă sau alta.

Pentru a putea stăpâni aceasta energie trebuie să examinăm natura şi extinderea datoriilor noastre – faţă de cerinţele exterioare – pentru a vedea în ce măsură afectează perspectivele noastre de a trăi fericiţi. Cele mai pure vibraţii ale lui Saturn ne inoculează responsabilitatea faţă de noi înşine, şi ne dau rezistenţa faţă de posibilităţile de influenţare pe care ceilalţi le exercită asupra noastră, dacă convingerile lor nu corespund cu convingerile noastre personale. Ne dă o tendinţă de închidere în sine, de precauţie şi ne apăra împotriva criticilor şi refuzurilor, asigurându-ne astfel liniştea sufletească, independenta şi individualitatea. Cea mai importantă calitate practică a lui Saturn este simţul organizatoric şi constructiv, dar generează şi dificultăţi cauzate de tradiţie şi convenţionalism ceea ce blochează capacitatea de creaţie.

Când horoscopul celei de a două persoane are aspecte legate de Saturn – într-o legătură personală – principala problemă a celor doi este dezvoltarea echilibrului în dezvoltarea responsabilităţii. Acest lucru poate fi uşor sau greu în funcţie de concepţia celor doi despre convenţionalism şi în ce măsură sunt în stare să demoleze zidurile aşteptărilor “onorabile” ale celor din jur. Acest lucru reiese din poziţia lui Saturn în horoscopul amândurora, în case şi zodii, precum şi aspectele sale.

În desfăşurarea legăturii între doi oameni este decisivă mentalitatea celui al cărui Saturn are aspect puternic cu o planetă interioară sau cu Ascendentul celuilalt, măsura în care se apropie sau se armonizează persoana saturniană cu vibraţiile pozitive ale planetei, în aceeaşi măsură îi vor scădea pretenţiile, onorurile exterioare şi îşi va dezvolta conştiinţa. Cel care reprezintă persoana Saturn poate să-şi ajute partenerul în obţinerea unei independente mai mari, fără dorinţa de a fi acceptat de cei ce se menţin în convenţionalism şi tradiţie. Astfel persoana saturniană joacă rolul învăţătorului exigent dar iubitor, de la care se poate învăţa autostapânirea, capacitatea constructivă şi organizatorică.Cu un aşa profesor e uşor şi plăcut să înveţi, el nelegându-se de respectarea normelor, nu judeca şi nu-şi bate joc de tine când lecţia ţi se pare prea grea. În orice formă a legăturii profesor-elev, părinte-copil, legăturile la nivel de cupluri, persoana saturniană poate aduce la suprafaţă în celălalt nişte capacităţi practice care să-l sprijine şi să-i întărească personalitatea. Cu blândeţe şi răbdare este îndemnat spre dezvoltarea responsabilităţii şi spre o creativitate sănătoasă. Acest sprijin plin de iubire nu este posibil dacă conştiinţa persoanei saturniene este falsă.

Dacă saturnianul se lasă tentat de onoruri, glorie, goană spre ambiţii, el îşi va influenţa partenerul în sens negativ. Astfel saturnianul devine expresia polarităţii negative a planetei şi se va gândi numai la ambiţiile proprii fără a-şi ajuta partenerul şi se va transforma într-un învăţător care abuzează cu cruzime de slăbiciunile elevului, pentru că acesta nu este capabil să fie atent la normele care îi sunt impuse. Este puţin probabil să putem învăţa ceva de la un astfel de învăţător care menţine ordinea prin intermediul fricii, teroarei şi al pedepsirii. În toate legăturile personale unde saturnianul nu respecta drepturile celuilalt de a se exprima spontan şi original, legătura nu va da rezultate bune. În asemenea cazuri vom fi independenţi atunci când ne dăm seama că nu primim nici un sprijin din partea saturnianului nici afectiv, nici intelectual şi nici practic, şi atunci instinctul ne va indica că trebuie să stăm pe propriile picioare şi vom obţine o independentă care va fi marcată de influenţe nesănătoase purtând pecetea amară a neglijenţei şi a purtărilor brutale suportate şi care va influenţa şi legăturile ulterioare.

Un asemenea om nu va putea fi un sprijin sincer, iubitor, şi îi va fi imposibil să accepte acest lucru de la celălalt, ceea ce dă naştere unor greutăţi continue, pierzându-se şi încrederea în sine.

Critica “glacială” cu care saturnianul se manifestă blochează încrederea în forţele proprii atât la copii cât şi la parteneri şi îşi are originea în propriile complexe. Aceste complexe de inferioritate ies la iveală în prezenţa persoanelor pe care le considera superioare din punct de vedere al convenţiilor exterioare, sociale, saturnianul crezând că el nu are calităţile acestor persoane pe care le apreciază. El simte o constrângere interioară să atace tocmai ceea ce produce durere celuilalt şi pentru asta încearcă să stârnească un sentiment de vinovăţie al celuilalt faţă de calităţile pe care le are, calităţi a căror lipsa el o simte cu disperare. De obicei încearcă să blocheze manifestarea celuilalt nedându-le importantă, sau criticându-le foarte aspru. Dacă cealaltă persoană îşi exprima deschis aceste manifestări, saturnianul îşi pierde încrederea în sine, devenind foarte tulburat ca şi cum el ar fi cel învins. E greu să reacţionezi pozitiv când te întâlneşti cu nemulţumirile unui saturnian, care instinctual proiectează pe noi propriile complexe de dependenţă. Oricât de mare ar fi încrederea în noi înşine, începem să ne îndoim de propriile valori dacă nu primim nici o recunoaştere. Calităţile saturnianului complexat pot fi contagioase şi mai devreme sau mai târziu complexele şi bănuielile vor îngropa creativitatea noastră.

La început facem totul să corespundem normelor impuse de saturnian, dar strădania noastră e zadarnică, iar în final vom încerca să scăpăm de această influenţă de consumare a energiilor. Nu este de mirare că o legătură strânsa cu un saturnian aduce nefericiri în fiecare domeniu al legăturii umane, dar acest lucru este necesar pentru evoluţia noastră. Dar dacă deja ştim şi suntem conştienţi de rolul nostru, atunci putem schimba scenariul. În mod ideal saturnianul ar trebui să facă primii paşi pe calea transformării pentru că el joacă rolul conducător şi pentru că el are o influenţă mare asupra celuilalt. Saturnianul ca prim pas trebuie să recunoască că toate problemele sunt cauzate de comportarea lui negativă, nu defectele celuilalt sunt cauză ci propria concepţie orientată spre o recunoaştere exterioară. În momentul când saturnianul nu mai judecă, apreciază flexibilitatea celuilalt în domenii unde el se simte cel mai complexat, devenind sincer deschis şi capabil să-şi ajute partenerul. Atunci saturnianul poate să-şi dea seama că rolurile nu sunt aşa cum şi le-a închipuit la început şi că el are multe de învăţat de la celălalt. Celălalt îl poate învăţa pe saturnian să-şi schimbe comportarea convenţională, să renunţe la goană după recunoaşterea exterioară, să se vindece de teama de a fi ridicol sau de teama de a avea un eşec.

Aceste aspecte între două horoscoape au ca scop o echilibrare a simţului de răspundere faţă de ceilalţi, şi cei doi parteneri vor suferi multe reîncarnări până îşi vor rezolva această problemă.De multe ori se întâmpla ca saturnianul, fără să vrea apare ca o povară pentru celălalt, pentru că e bolnav, sărac, sau are alte necazuri şi îi face multe probleme celuilalt. În asemenea cazuri, înainte de încarnare, saturnianul şi-a ales rolul de instrument pentru celălalt, iar partenerul are ocazia să-şi echilibreze karma prin îngrijirea fără egoism a celuilalt. Dar şi în aceste provocări dure sfârşitul evenimentului depinde de saturnian. Deseori pune la încercare simţul de răspundere al îngrijitorului, chinuindu-l cu dorinţe inutile, şi deşi saturnianul stabilise înainte de reîncarnare că-şi va ajuta partenerul cu bunăvoinţă şi iubire pentru a-şi plăti karma, el totuşi crează multe situaţii dificile îngreunându-i misiunea partenerului. Dacă saturnianul este incapabil să-şi recunoască comportarea şi cauzele ei este important să-şi folosească toate capacităţile de a îndrepta situaţia. Dacă partenerul înţelege cauzele dorinţelor saturnianului, au toate şansele să dezvolte o legătură normală fără sentimente de culpabilitate. Desigur că partenerul nu doreşte să continue o legătură chiar dacă înţelege şi accepta situaţia celuilalt, el având dreptul să hotărască că şi-a plătit karma faţă de saturnian. Poate rupe legătura pentru propria lui apărare dar fără nici o urmă de regret sau supărare şi indiferent de ce gândeşte saturnianul. S-ar putea să se mai întâlnească în viaţa următoare dar atunci ei nu vor mai fi legaţi de consecinţe şi legături karmice, de care s-au eliberat.

Când jucam rolul saturnianului se poate întâmpla să învăţăm prea târziu că tocmai noi suntem cei care-l gonim de lângă noi pe cel pe care îl iubim şi de care avem nevoie, pentru că nu putem exprima aprecierea noastră faţă de el şi aceste lucruri ne împiedica să ne depăşim complexele de inferioritate. Putem pierde pentru totdeauna persoanele iubite dacă nu suntem capabili să ne exprimăm iubirea fără condiţii.


URANUS

Uranus simbolizează libertatea. El ne ajută să ne scuturăm de povara unei responsabilităţi exagerate, cea pe care o simţim ca pe o constrângere sub efectul lui Saturn, şi care ne poate înconjura cu limitări inutile. Uranus ne împiedica să ne cimentăm în tradiţii şi convenţii, ne îndeamnă mereu spre căutarea evenimentelor noi spre cunoaşterea necunoscutului. Spre deosebire de Saturn, Uranus nu are timp să se ocupe de succese şi de recunoaşterea exterioară. Uranus dărâma cu o iubire imprudenta zidurile convenientelor, calcând fără regret peste concepţiile conservatoare. El ne îndeamnă să renunţăm la comportări şi motive învechite şi să acordăm prioritate creativităţii autentice, să ne exprimăm personalitatea fără să ţinem cont de părerile celorlalţi. Prin faptul că ne eliberează de conformism, permite autoexprimari originale în toate domeniile. Uranus reprezintă izvorul ideilor progresiste şi sub influenţa lui vom învăţa să acceptăm propria noastră individualitate, dar şi pe cea a tuturor fiinţelor.Ne dă toleranta faţă de orice concepţie sau comportare chiar şi atunci când acestea sunt contrare alor noastre. Câştigăm o capacitate de acomodare de un grad foarte înalt şi putem realiza liber contacte cu oamenii indiferent de sex, religie, rang, vârsta sau culoarea pielii. Importantă este capacitatea de mişcare liberă, în care nu suntem împiedicaţi de alţi oameni sau de bunuri materiale. Sunt şi cazuri când dorinţa de libertate şi independentă este exagerată ceea ce anulează capacitatea studierii cu sensibilitate şi responsabilitate a problemelor celorlalţi. Polaritatea negativă a lui Uranus duce la un haos permanent, unde continuitatea şi stabilitatea – pe tărâmul comportării, gândirii sau afectivitatii-devin imposibile. Polaritatea negativă produce o orientare interioară permanenta spre noi emoţii şi o teamă de orice ataşament, refuzând orice situaţie care ar putea fi durabilă. Astfel devine foarte greu să realizăm lucrurile planificate.

Dispreţuirea exagerată a autorităţilor, dorinţa spre o egalitate totală în plan social, este polaritatea negativă a lui Uranus şi poate pune în pericol utilitatea pentru alţii, îngreunează acomodarea cu o anumită ordine şi adesea dintr-o constrângere interioară duce la revolte inutile.

Deseori, sub influenţa unor instincte interioare, ne lăudăm cu obiceiuri ciudate. Acest lucru este expresia necoaptă a personalitatii-oricât de jignitor suna. Dacă aspiraţiile şi ideile nu sunt destul de înalte, ne împotrivim mereu şi ne certăm cu toată lumea. Discuţiile (polemicile) continue sunt pentru a exprima ca nu suntem de acord cu ordinea şi cu aşteptările lumii exterioare.

Provocarea planetei Uranus este să rămânem fideli individualităţii noastre, în timp ce respectăm drepturile celorlalţi, le dăm posibilitatea să se exprime liberi şi individuali. Uranus ne dă curaj să ne facem treaba, dar până la punctul unde libertatea noastră nu pune în pericol libertatea altora.Sub influenţa lui Uranus învăţăm să sfărâmăm barajele prejudecăţilor care ne despart de ceilalţi şi care ne împiedica în înţelegerea universului. Posibilitatea cea mai eficace pentru aceasta dezvoltare este legătura multiplă şi variată între oameni.

Dacă horoscoapele a doi oameni sunt legate de aspectele lui Uranus, funcţia acestei legături este lărgirea conştientului. Aceasta se efectuează prin introducerea în experienţe noi şi neîncercate. Legăturile uraniene se bazează pe descoperirea reciprocă care poate aduce la suprafaţă originalitatea unuia şi individualitatea celuilalt. Din această cauză prima întâlnire a acestora se caracterizează printr-o emoţie ameţitoare. În horoscoape, aspectele uraniene se leagă de libertatea şi independentă reciprocă. Cele două persoane se îndeamnă reciproc să funcţioneze ca entitate autonomă şi independentă, liberi de orice ataşament care le este impus de convenţii exterioare. Când jucam rolul lui Uranus cel mai mare dar pe care-l putem primi de la celălalt este că îi putem recunoaşte concepţiile. Oricât de straniu ar suna, dar acceptăm dreptul fiecărui om să-şi trăiască propria viaţă, o să ne încânte individualitatea celorlalţi. Îi încurajam să-şi exprime părerile, îi sprijinim să creeze ceva valoros pentru univers. Dar dacă privim lumea numai din punctul nostru de vedere dacă ne temem de alte idei noi sau comportări, dacă ridiculizam autoexprimarea altora, refuzam ceea ce noi nu acceptăm, va fi distructiv atât pentru alţii, cât şi pentru noi, pentru că îndepărtăm posibilitatea să învăţăm ceva nou şi util.

Dacă noi jucăm polaritatea negativă a lui Uranus într-o legătură, din cauza goanei după o independentă exagerată, putem dezvolta calităţi foarte neplăcute. Vom fi incapabili să înţelegem aspiraţiile celuilalt. Riscăm să devenim de-a dreptul nesimţiţi faţă de necesităţile afective, intelectuale, sexuale, ale celuilalt. Desigur, nu dorim să-l posedăm sau să-l dominăm, dar dacă ne lipseşte total empatia, legătura va rămâne superficială. Uranianul greu îşi stăpâneşte dorinţa de mişcare permanentă şi prin aceasta adesea calca în picioare sentimentele celorlalţi. Câteodată rupe neaşteptat o legătură, pentru că nu-i mai stârneşte emoţie, în alte cazuri menţine o legătură cu întreruperi şi în aceste cazuri se întoarce doar ca să primească încă o dată ceva din scânteia originalităţii. Tocmai această dispariţie din când în când (fizică, emoţională, mentală) îngreunează atât de des convieţuirea sau colaborarea cu uranianul. Mai greu este de suportat ca aceste dispariţii sunt total incalculabile, pentru că orice formă a ordinii este dispreţuita de Uranus.

Cel care vrea să se acomodeze cu manifestarea negativă a lui Uranus, trebuie să renunţe la orice pretenţie în ceea ce priveşte comportarea, gândirea, afectivitatea. Acest lucru este dramatic pentru cei care iubesc un uranian.

În cazul când Uranus are un aspect provocator asupra unei planete interioare sau asupra horoscopului celuilalt, într-o legătură personală, de multe ori este imposibil un schimb de experienţă mai lung. Poziţia acestei planete îngreunează o comunicare inteligenta între doi oameni. Capacitatea de comunicare cu uranianul este împiedicată de orice sentiment care-i este străin sau orice lucru cu care nu este de acord.

Când noi jucăm rolul lui Uranus, deseori ne exprimăm necesitatea exagerată de independentă. Facem acest lucru din teamă că o legătură poate ridica bariere în fată mult apreciatei independente.Ne simţim ameninţaţi de afectivitatea celuilalt, pe care de fapt nu o înţelegem dar de care ne simţim atraşi.Pe de altă parte ne atrage, ne excită, ceea ce reprezintă celălalt, dar pe de altă parte ne temem că ne încurcam din cauza lui. Din acest motiv avem grijă să păstrăm o distanţă afectivă, intelectuală, sexuală. Simultan funcţionează admiraţia şi teama în sufletul uranianului.

Când ne găsim în faţă cu comportarea incalculabilă a celui ce joacă rolul uranianului înţelegem greu această latură inexplicabilă. Atunci deseori ne supărăm, ne pierdem firea până la disperare. Cum să ne asociem cu cineva care într-o clipă e încântat, înflăcărat, iar în alta e total pasiv; cel care la început e încântat de ideile noastre şi mai târziu le refuza cu dispreţ şi batjocură; unul care într-o clipă nu poate exista fără noi, altă dată nefiind de găsit, mai ales atunci când avem nevoie de el.

Dacă ne legăm sentimental de un uranian, prima reacţie intuitivă este să-l legăm cât mai mult de noi. În acest fel încercam să păstrăm emoţia pe care o simţim în compania lui. Încercam din răsputeri să-l împiedicam să ne părăsească-posibilitate de care ne temem mult. Dar tocmai această reacţie va conduce la eşec. În primul rând, niciodată nu se poate înlănţui un uranian căutător de libertate-orice astfel de încercare stârneşte revolta; în al doilea rând, manifestările vesele şi emotive ale aspectului Uranus din horoscoape, nu sunt permanente: monotonia şi nemişcarea stinge orice scânteie şi distruge legătura.

În cazul în care Uranus din horoscopul cuiva are aspect dizarmonic asupra unei planete interioare sau asupra horoscopului nostru este o provocare pentru noi să manifestăm iubire fără condiţii, faţă de persoana respectivă. În acest caz, aceasta înseamnă să-i acordăm deplină şi totala libertate şi să-i reducem dependenta la minimum.La început ne temem că astfel îl vom pierde, dar nu se va întâmpla aşa. Dacă i se permite celui care joacă rolul uranianului, el se va întoarce iar şi iar şi poate definitiv că să retrăim din nou emoţia cutremurătoare care cu nimic nu poate fi asemănata.

În ultimă instanţă nu avem de ales, trebuie să renunţăm să ne bazăm pe o prea mare legătură. Uranianul nu suportă să fie posedat, deci pentru timp mai lung sau mai scurt ne va lăsa în voia sorţii. Dar pentru amândoi este mai sănătos dacă îi dăm drumul de bună voie. El va plăti cu iubire, ne va răsplăti dându-ne libertatea.

Caracteristic uranianului este refuzarea responsabilităţii – nu îşi asumă nici o responsabilitate – de aceea o fericire totală e fără perspective. Provocarea pentru el este ca împreuna cu libertatea să-şi asume şi răspunderea. Dacă nu este aşa, distruge fericirea şi iubirea umană. În adâncul sufletului uranianului exista o teamă karmică pentru pierderea libertăţii. Această teamă îl goneşte sălbatic din faţa oricărei răspunderi. Lecţia lui este să învingă această teamă ca să scape în nenumăratele reîncarnări care urmează de teama de bariere. Goana după o libertate personală este goală şi singuratică dacă nu e completată de căldura iubirii şi sprijin prietenesc. Când două horoscoape sunt legate de aspecte karmice ale lui Uranus, lecţia lor este dobândirea acestui echilibru subtil.


NEPTUN

Planeta Neptun este originea a tot ce este frumos, a ceea ce este sublim în viaţă, toată nobleţea şi iubirea dezinteresată din fiinţa umană. Neptun este o putere de purificare care ridică de la nivelul pur material şi egoist; reprezintă spiritualitatea noastră în contradicţie cu instinctele noastre animalice.Sub efectul vibraţiilor acestei planete, lucrurile pământeşti îşi pierd forţa de atracţie şi începem să ajungem la trăiri spirituale care izvorăsc din natura adevărată a fiinţei noastre.

Dacă Neptun ocupa un loc important în horoscopul nostru natal, tânjim după un nivel mai înalt al sentimentelor care este foarte greu de realizat în această lume tridimensională. În esenţă sentimentul integrităţii nu numai într-o anumită părticică a universului, ci o integrare deplină, cu tot universul. Numai atunci putem satisface această dorinţă a sufletului dacă ne descoperim că o parte dintr-un întreg.

Extazul neptunian este greu de atins altfel decât cu exerciţii mistice – ca meditaţia, yoga – dar muzica, artă sunt un ajutor util lărgirii conştiinţei şi pentru a ne scufunda într-o relaţie mai largă ca a noastră. Neptun picură în noi un aşa fel de ideal care se mulţumeşte cu ce-? Mai bun în viaţă şi în el însuşi. Din această cauză ne face disponibili la decepţii dese şi la sentimente de culpabilitate. Cea mai bună soluţie este să învăţăm să lucrăm cu vizualizarea creativă cu ajutorul căreia să materializăm în plan material. Prin faptul că noi, în alţii şi în ceea ce ne înconjoară ne concentrăm numai asupra calităţilor cele mai benefice, întărim acestea la nivel conştient. Aşa vom descoperi că sentimentul înălţător al fericirii şi al păcii interioare exista.

Deseori însa ne desprindem greu de decepţiile dureroase care ne umbresc viaţa; dacă nu ne mulţumeşte nimeni şi nimic, inclusiv noi înşine. Mai devreme sau mai târziu ne vom da seama că aspiraţiile noastre nu sunt realizabile în viaţa pământeană. Atunci ne îndreptam spre o lume a fanteziei în care ne construim propria realitate.De multe ori apelăm la alcool, droguri, ca să ajungem în această lume ispititoare. Dar în alte cazuri puterea creativă este destul de mare ca să ajungem acolo.

Din cauza dezamăgirii intense putem pierde total legătura cu normalul şi greu deosebim realitatea de lumea creată. Întotdeauna efectul lui Neptun ne ajută să părăsim lumea tridimensională. Dar dacă dorim ca această planetă să funcţioneze cu siguranţă în conştiinţa noastră, trebuie să stăm solid pe pământ.

Provocarea lui Neptun este să dizolvăm barierele care ne despart de alţii pe plan afectiv şi astfel să fim capabili să simţim ceea ce simt ei. Dar ca să nu ne înecam în valurile sentimentelor şi să nu ne pierdem propria identitate avem nevoie de un fel de barieră între noi şi lumea exterioară. E foarte important să fim capabili să deosebim sentimentele care ne aparţin de cele care nu ne aparţin. Neptun ne îndeamnă să ne depăşim şi să descoperim unitatea afectivă cu ceilalţi, dar numai dacă suntem siguri de individualitatea noastră. Numai atunci putem exprima eficient solidaritatea cu suferinţa umană, dacă ne considerăm că fiinţa exterioară. Dacă acest lucru nu este destul de puternic, ne identificăm prea mult cu ceilalţi şi reacţionam prea sensibil la problemele lor.

Dacă Neptun din horoscopul nostru are aspecte cu o planetă interioară sau cu a altei persoane hipersensibilitatea legată de Neptun poate crea o legătură pe care o percepem sub forma unei puternice telepatii sufleteşti. Deseori îl simţim pe celălalt ca pe o parte din noi. Ăsta conduce la o apropiere neobişnuită, dar poate crea şi probleme serioase din cauza proiecţiei. Dacă vrem să realizăm o armonie în reacţiile afective şi intelectuale ale celuilalt, trebuie să fim sinceri. Acest lucru însa nu e prea uşor. Suntem dispuşi să deformăm adevărul pentru a ne ocroti şi a-l ocroti şi pe celălalt de durerea descoperirii faptelor adevărate – de o suferinţă despre care presupunem că îi pricinuieşte durere, dar de fapt este creaţia închipuirii noastre.

Dacă într-o legătură neptuniană nu vedem clar linia care desparte realitatea noastră de a celuilalt e posibil să proiectăm asupra sa sentimentele şi reacţiile care îşi au izvorul de fapt în noi. Deci, când încercam să protejăm pe cineva de ceea ce credem dăunător pentru el, nu facem altceva decât să ne exprimăm propria noastră părere în legătură cu situaţia respectivă. În realitate nu bănuim cum ar reacţiona partenerul.

Neptun ne îndeamnă la trăirea unităţii cu alţii şi de multe ori credem că reuşim. Dar adevărata capacitate de contopire este rară. Ne amăgim doar dacă credem că este altfel. Dacă într-o legătură jucam rolul lui Neptun, minciunile şi înşelătoriile noastre pe care le inventam ca să “împărtăşim sentimentele cu celălalt” în ultimă instanţă conduc la sentimentul că suntem trădaţi. Nu-i puţin probabil că e mai plăcut pentru cel care suferă din cauza înşelătoriilor lui Neptun.” Nu ţi-am spus că să nu te rănesc” sunt argumente dureroase.

Proiecţia propriilor sentimente şi reacţii asupra celuilalt sunt caracteristicile fiecărei legături neptuniene. Dacă noi jucăm rolul lui Neptun într-o legătură proiectam asupra lui toate aspiraţiile nerealizate ambiţiile şi scopurile noastre. Ni-l închipuim pe celălalt cu toate trăsăturile de caracter pe care nu am reuşit să le aducem la suprafaţă, fie că-i corespund fie că nu. Cădem în propria noastră capcana dacă nu-l privim pe celălalt ca pe o fiinţă independenta, individuală.

Când într-o legătură personală aşteptam de la celălalt calităţi care există în închipuirea noastră, dorim să navigăm printre stânci. Vom fi profund dezamăgiţi când ne vom găsi fata în faţă cu adevărata individualitate a celuilalt.

În legăturile umane în care intervine Neptun, entuziasmul merge mâna în mâna cu dezamăgirea, romantismul cu realitatea rece. Ne putem apăra de aceste emoţii fatale numai dacă rămânem conştienţi că cel iubit nu este perfect. Să nu privim ca pe un Dumnezeu persoana adorată, ci ca pe un oarecare care mai şi greşeşte.

Când noi suntem cei ce jucam rolul lui Neptun într-o relaţie, cea mai importantă sarcina este să ne stăpânim disponibilitatea de a-l ridica în slăvi pe celălalt aşteptând ca el să joace rolul unui erou pentru noi. Acesta oricum nu va reuşi. Rolul lui Neptun este să lumineze partea pozitivă şi să se apropie de realizare. Dar provocarea pentru noi este şi faptul de a-l accepta pe celălalt ca pe un om întreg, recunoscându-i şi părţile negative dar şi părţile frumoase şi luminoase.

Judecătorul Neptun e dispus să aştepte prea mult de la el însuşi şi de la relaţiile umane. Îşi stabileşte nişte norme imposibile în gospodărie, sau ca părinte, ori ca copil şi se supără că nu le îndeplineşte pe acestea. De aceea judecătorul Neptun poarta în el un apăsător sentiment de culpabilitate. Acest fapt umbreşte partea luminoasă a relaţiei şi poate favoriza despărţirea care îi distruge total autoaprecierea. Neptun poate să-şi compenseze sentimentul de culpabilitate devenind un martir în serviciul fiinţei iubite.


ASPECTE KARMICE ÎNTRE DOUĂ HOROSCOAPE


Cele mai importante întâlniri karmice în legătură a doi oameni sunt oglindite în aspectele celor două horoscoape, când pe de o parte e vorba de Saturn, Uranus, Neptun sau Pluto, iar pe cealaltă parte Ascendentul, Soarele, Mercur, Venus şi Marte au aspecte între ele. Atunci când doar planetele interioare au aspecte negative între ele, în două horoscoape, atunci cei doi diferă doar prin personalitate, care poate crea tensiuni minore într-o legătură. Aceste aspecte au importanţă karmică atunci când au aspecte şi cu o planetă exterioară.

Dintre toate aspectele karmice efectele cele mai puternice se manifestă atunci când planetele exterioare dintr-o temă au aspect cu Ascendentul din altă temă. Ascendentul are efect imediat asupra planetei exterioare, acesta observând în Ascendent acele trăsături pe care nu le poate armoniza în el însuşi.Cu toate că trebuie luate în considerare şi celelalte aspecte ale planetelor exterioare asupra celor interioare, aspectul cu Ascendentul are efect imediat, puternic şi durabil.

Dintre toate aspectele cele mai importante sunt conjuncţiile, pentru că atunci cele două persoane se aseamănă foarte mult, aflându-se sub simbolul aceleaşi zodii. Opoziţiile, cuadraturile, trigoanele sunt de asemenea importante, arătând asemănări sau deosebiri referitoare la polaritatea, semnul, elementul celor doi.

În cazul conjuncţiilor, opoziţiilor şi cuadraturilor toleranţa este de 8 grade, iar la trigon este de 4 grade.


SATURN KARMIC


1. SATURN – ASCENDENT

Când doi oameni sunt legaţi karmic prin aspecte cu Saturn, legătura lor se va dezvolta mult mai lent decât în cazul celorlalte planete exterioare. Atunci când Saturn dintr-un horoscop are aspect cu Ascendentul din celălalt, Saturn, din prima clipă e atras puternic de Ascendent. E nevoie doar de puţin timp că Saturn să-şi recunoască aceasta atracţie şi să facă primii paşi.

Saturn percepe orice manifestare deschisă, sinceră din personalitatea Ascendentului, fiindcă acestea sunt calităţile pe care ar dori cel mai mult să le domine. În comportarea, obiceiurile, vorbele Ascendentului, Saturn se întâlneşte cu propriul Eu atât de bine ascuns. În taina doreşte aceste calităţi, cu ajutorul fanteziei se “îmbracă” cu aceste modele, îi place mai mult tocmai ceea ce el nu are – sau cel puţin crede că nu are – Ascendentul simte o adânca admiraţie faţă de Saturn, îl consideră un puternic protector, la care poate apela oricând pentru îndrumări practice, sfaturi utile, şi pe care îl vede că pe un sprijin solid pentru o viaţă întreaga. Ascendentul, din prima clipă, simte că Saturn este cel care-i va pune viaţa pe temelii solide. Aceasta atracţie puternică între Saturn şi Ascendent este dovada legăturii karmice, se bazează pe legături armonioase sau tensionate din vieţile anterioare. După ce se vor cunoaşte mai bine, ei îşi pot da seama de aceasta, scoţând la iveală trăiri cunoscute din vieţile anterioare. Dar aceste amintiri karmice produc de obicei dureri, pot trezi supărări între cei doi. Ascendentul se teme în subconştient că Saturn va juca iarăşi rolul “persoanei onorabile” care cândva i-a pricinuit atâta durere, iar neîncrederea lui Saturn izvorăşte din amintirea subconştienta că odată a pierdut iubirea Ascendentului, pentru că nu a fost în stare să-şi exprime iubirea.

Dacă legătura karmică este destul de puternică, cei doi vor învinge repede dificultăţile moştenite din vieţile anterioare, şi pot începe dezvoltarea unei legături durabile, folositoare. Dacă se hotărăsc să-şi continue viaţa împreuna, la începutul vieţii comune, de obicei, Ascendentul îl apreciază mult pe Saturn pentru capacitatea de organizare, administrare a acestuia şi pentru că totdeauna face totul aşa cum este bine. Dar îl iubeşte cel mai mult, fiindcă Saturn o ajuta să facă ordine în viaţă, o linişteşte şi o pune la loc ori de câte ori se încurca, gândeşte lucid şi logic pentru amândoi. În general viaţa este mai uşoară alături de el.La început Saturn e mulţumit, fericit că Ascendentul are nevoie de el, se bucură când poate îndrepta ceva în viaţa acestuia. În cazul aspectelor de trigon, sextil această armonie poate fi durabilă, opoziţiile, cuadraturile şi aspectele de 150 de grade, însa, arata ca Ascendentul trebuie să lucreze o karmă negativă alături de Saturn. Datorită faptului că tot timpul sunt împreuna, Saturn începe să descopere lipsurile din personalitatea lui.

Sentimentul plăcut că este nevoie de el se va înlocui cu impresia că nu poate da nimic partenerului “perfect”.

Saturn va încerca să-şi apere orgoliul şi începe să subaprecieze Ascendentul, nu-i recunoaşte calităţile pe care de fapt le invidiază. Ascendentul începe să se ascundă şi nu-şi mai exprima acele calităţi în prezenţa lui Saturn. Răceala lui Saturn se poate transforma însa într-o critică aspră, crudă la adresa Ascendentului, referindu-se mai ales la aspectul fizic, îmbrăcămintea acestuia. Acest lucru este distructiv în relaţia lor. Subaprecierea şi ignoranţa lui Saturn, crează îndoieli în Ascendent, care începe să se teamă că Saturn nu-l mai iubeşte – cu toate că nu-i deloc adevarat- Saturn începe să aibă grijă ca Ascendentul niciodată să nu mai fie el însuşi, acesta afectând serios sănătatea fizică şi psihică a Ascendentului. Dar Ascendentul poate accepta să convieţuiască cu ignoranţă şi subaprecierea, ascunzându-şi durerile sufleteşti. Nu da importanţă judecărilor permanente ale lui Saturn fiindcă ştie că acestea nu izvorăsc din răutate ci dintr-un sentiment de inutilitate. Poate să se împace cu situaţia ca nu mai are sprijin afectiv şi moral. Atunci va învăţa să se sprijine pe ea însăşi şi să-şi dezvolte manifestări echilibrate fără ajutorul lui Saturn. Aparent este bine, dar situaţia nu se va rezolva până când Saturn nu-şi va recunoaşte invidia faţă de personalitatea Ascendentului. Acesta trebuie să renunţe la permanentele judecări, să fie atent la celălalt ca să-şi descopere propriile lipsuri.

Într-o relaţie părinte-copil, aspectul Saturn-Ascendent poate fi dăunător copilului. Situaţia nu se va îndrepta până ce părintele Saturn nu devine conştient că nemulţumirile lui conştiente devin inutile, şi nu se decide să le prelucreze într-un mod constructiv. Un părinte Saturn negativ, care este simţit de copil din momentul incarnării, poate dezvolta în mica entitate imense complexe de inferioritate, lipsa de încredere în sine şi sentimentul că nu este acceptat de nimeni. Într-un mod amplificat este afectat un copil, fiindcă e lipsit de apărare, nu are unde fugi. El nu poate înţelege de ce părintele Saturn se poartă cu el atât de rece şi chiar dacă severitatea saturniană este necesară, copilul nu poate înţelege acest lucru.De aceea, în copilărie se retrăiesc multe suferinţe karmice, fiindcă lipseşte orice apărare împotriva suferinţelor şi a durerilor. Comportarea rece, dispreţuitoare faţă de propriul copil îi vine greu părintelui, fiindcă dorinţa lui firească este să-şi exprime iubirea. Totuşi, acest gen de părinte nu-i capabil să ofere căldura sinceră faţă de copil. În cazul părintelui al cărui Saturn are aspect de 90 de grade cu Ascendentul copilului, acesta nu poate înţelege de ce copilul îi pare atât de străin şi de ce trezeşte în el sentimente de supărare şi judecare inutile. Numai în cazuri extrem de rare, un asemenea părinte va recunoaşte că şi el poate învăţa de la propriul copil, şi că sentimentele duşmănoase izvorăsc din propria impresie de incapacitate. Totuşi, numai atunci când se dezvolta o legătură sănătoasă şi se va rupe frânghia negativă a karmei, dacă părintele e capabil să-şi dea seama de acest lucru şi îşi va învinge dorinţa de a-şi chinui permanent copilul. Situaţia interesantă este atunci când Saturnul copilului are aspect cu Ascendentul părintelui.În acest caz rolurile se inversează, şi copilul îşi chinuie mereu părintele criticându-l că nu e deloc deştept, că nu vrea să devină “matur”. Aceasta combinaţie funcţionează uneori bine, fiindcă copilul câştiga un model bun, iar părintele este privilegiat, fiind sprijinit şi sfătuit de propriul copil. Probleme se pot ivi numai atunci când părintele nu primeşte acesta donaţii, temându-se că îşi pierde mândria şi reputaţia.

Acele aspecte între horoscoape în care este prezent Saturn, sunt numite şi “cele mai karmice”, probabil pentru că se aşteaptă de la amândoi servicii şi obligaţii îndelungate. Celor doi li se oferă şansa să-şi plătească datoria karmică, ajutându-se reciproca în această curăţire spirituală.

De cele mai multe ori Saturneste cel care are datoria neplătita faţă de Ascendent, în schimb Ascendentul are posibilitatea să dizolve legătura karmică referitor la domeniul arătat de zodia în care se afla aspectul.


2. SATURN – SOARE

Admiraţia lui Saturn faţă de Soare se manifestă mai lent şi nu se leagă de aspectul fizic ca în cazul Ascendentului. El este atras de talentul Soarelui şi este copleşit de admiraţia lumii exterioare faţă de acesta. Siguranţa şi încrederea în sine a Soarelui, poate atinge adânc pe Saturn, a cărui autoapreciere este foarte slabă. Saturn doreşte să aibă calităţile şi realizările Soarelui. Într-o asemenea legătura Soarele poate îndruma pe Saturn să-şi exprime talentele ascunse sau poate să-i adâncească sentimentul de inutilitate. Soarele apreciază calităţile de organizare ale lui Saturn, simte ca de fapt îl ajută să-şi afirme mai mult talentele; simte că Saturn este mult mai matur decât el, deci poate să-l ocrotească; spera să-i ia greutăţile de pe umeri, crede că astfel i s-ar asigura exprimarea liberă a capacităţii creative. Însă e puţin probabil că Soarele va primi multă încurajare deschisă din partea lui Saturn.În subconştient amândoi se simt figuri “cheie” din vieţile anterioare. Soarele este asociat cu o persoană “prestigioasă” care a fost iubit său urât de Saturn, iar Saturn îi aminteşte Soarelui de figura rece a unui tată rece, fără sentimente care i-a umbrit încrederea în sine. Dacă aceste asocieri încep să prindă viaţă, Saturn ca să-şi reducă complexele de inferioritate, va încerca să submineze activitatea Soarelui, amestecându-se activ în toate realizările acestuia, judecându-l mereu şi tratându-l cu răceală. Soarele, care nu poate trăi fără recunoaştere exterioară, găseşte acest lucru insuportabil. Îi afectează serios încrederea în sine, distrugând şi încrederea în Saturn, de la care spera încurajare.

Soarele este cel care va suferi mai mult. Este considerată karma grea, dar Soarele poate câştiga, învăţând să-şi asume o mai mare responsabilitate pentru exprimare, fără nici un sprijin Când aspectele între teme sunt pozitive, Saturn se va simţi mai puţin ameninţat de Soare, dar atunci are datoria să-i acorde mai mult sprijin în organizarea practică.În această legătură Saturn poate fi mai deschis spre a soarbe vitalitatea Soarelui şi e mai disponibil să accepte încurajare pentru autoexprimare, luând exemplul de la Soare. Amândoi trebuie să fie atenţi, fiindcă problemele se pot ivi şi atunci când Saturn e dispus să accepte încurajarea, fiindcă e tentat să-şi proiecteze ambiţiile neîmplinite asupra Soarelui, sperând că acesta va câştiga recunoaşterea, pe care el nu o poate obţine. Atunci Saturn va începe să gonească Soarele fără milă spre noi şi mai mari succese, niciodată nefiind mulţumit cu realizările acestuia. Probleme serioase se pot ivi când un Saturn cu vehicul feminin îşi proiectează ambiţiile neîmplinite, creativităţile falimentare asupra bărbatului Soare, sau în cazurile când părintele Saturn pretinde copilului Soare să realizeze talentele lui adormite. Aceste situaţii sunt extrem de apăsătoare şi distructive pentru partenerul său copilul Soare, care se epuizează alergând după recunoaşterea şi mulţumirea lui Saturn.

Dacă între horoscoape Saturn şi Soarele au aspecte de conjuncţie sau trigon poate fi în armonie cu creativitatea Soarelui, dar dacă au aspect de cuadratura sau opoziţie, ambiţiile lui Saturn, ale căror împlinire se aşteaptă de la Soare, nu corespund cu caracterul natural de a se exprima al Soarelui.

Într-o relaţie părinte-copil, părintele Saturn poate constrânge copilul Soare să urmeze o cale total contrară talentelor sale reale şi naturale.

Când două horoscoape au aspect între Saturn şi Soare, amândoi simt că legătura lor este instrumentul unei datorii karmice. Saturn poate să-şi achite datoria faţă de Soare sprijinindu-l în autoexprimarea creativă-datorie pe care a neglijat-o în multe alte vieţi.De multe ori este de ajuns dacă pur şi simplu sta lângă Soare cu o loialitate sinceră, încurajându-l din când în când, ori dându-i sarcini mai grele, dar pe care le poate realiza, în aşa fel încât să-şi achite datoria karmică.


3. SATURN – LUNA

Când Luna se întâlneşte prima dată cu Saturn, simte o mare uşurare, pentru că în sfârşit şi-a găsit sprijinul, pe ai cărui umeri poate să plângă liniştită. Saturn de obicei e mai în vârstă sau mai “matur”, Luna privindu-l ca pe un frate mai mare.

Dacă Saturn e mai matur cum crede Luna, o va asculta şi îi va da sfaturi practice, sincere, o va linişti şi îi va echilibra oscilaţiile de dispoziţii; va căuta rezolvări practice, îi va da perspective şi o va ajuta să-I treacă frământările. Saturn poate să-şi plătească datoria karmică asumată dacă acorda sprijin afectiv Lunii, iar Lună are posibilitatea să-şi recalifice obligaţiile afective şi tutelare.

Dacă Saturn nu se îndreaptă spre scopul spiritual propus înainte de incarnare, ori nu şi-a pus încă la punct propriile probleme afective, va înşela amarnic speranţele Lunii, pentru că în loc de încurajare, o va judeca şi critică mereu. Natura convenţională a lui Saturn îl împiedica în autoexprimarea intuitivă, şi atunci începe să aibă o atitudine severă faţă de Lună, judecând-o mereu pentru slăbiciunile ei.

Dorinţa ascunsă a lui Saturn să subjuge Lună are rădăcini adânci. Luna îi aminteşte de figura unei mame care cândva – poate în alte vieţi a plantat în sufletul lui sentimente de inutilitate. Atunci pentru Saturn cea mai bună metodă de autoapărare este retragerea după un zid gros de nepătruns, de care Luna se va lovi ori de câte ori se aproprie cu gingăşie şi empatie. Dacă legătura karmică a Lunii este puternică, intuitiv simte că prezenţa lui Saturn o întăreşte; poate să nu observe răceala lui; poate să-şi asume responsabilitatea pentru afecţiunile ei, neaşteptând nici o recunoaştere din partea lui Saturn. Însă lipsa permanentă de afecţiune a lui Saturn, poate duce Luna spre singurătate şi depresii, şi atunci poate simţi nevoia să fugă din închisoarea lui Saturn.

În spatele manevrelor de apărare ale lui Saturn se afla adâncă lui sensibilitate şi o ură bine înlănţuita faţă de Lună. Când Saturn judeca neîncetat şi cu cruzime de fapt îşi dă glas sensibilităţii sale.

Cascada de reproşuri e cel mai tipic aspectelor negative Saturn-Luna şi încarcerează pentru mulţi ani.

Multe căsătorii unde Saturn şi Lună au aspecte, cei doi se simt obligaţi să convieţuiască numai datorată convenţiilor şi tradiţiilor – asigurându-şi astfel alte întâlniri karmice.

Reproşurile şi certurile unui părinte Saturn, pot distruge exprimarea sinceră şi naturală a sentimentelor de către copilul Lună. Acesta va învăţa că este mai bine să se închidă în âne, decât să fie batjocorit ori judecat de un părinte aparent fără pic de iubire. Acest lucru crează traume serioase în viaţa copilului. Într-o legătură mamă-copil poate lipsi sensibilitatea morală din partea părintelui Saturn, iar când copilul joacă rolul lui Saturn, acesta va refuza afecţiunea unei mame Lună.


4. SATURN – MERCUR

Când între două horoscoape Saturn are aspect cu Mercur, cei doi vor fi atraşi de argumentări raţionale, care în rare cazuri se poate transforma în dragoste.

Când aspectele sunt pozitive se poate dezvolta o prietenie durabilă, bazându-se pe înţelegere reciprocă.În cazul unei combinaţii armonice Mercur găseşte un ascultător răbdător în Saturn, pe care îl apreciază mult, mai ales când trebuie să-şi exprime problemele în cuvinte, pentru că de obicei greu găseşte un ascultător.În afară de asta Mercur descoperă fericit că Saturn e dispus s-o ia în serios şi da credibilitate gândurilor sale. Acest lucru e foarte plăcut unui Mercur, care s-a obişnuit să nu fie luat în seamă, ori să râdă toţi de ideile lui.

Saturn este atras de glasul lui Mercur, de tonul şi ritmul cuvintelor sale, dar îndeosebi este fascinat de energia mentală a acestuia, calităţi pe care el – aşa crede – nu le are.La toate acestea se mai adaugă şi dorinţa lui Saturn să-l ajute pe Mercur, mai ales sub forma unor instrucţiuni într-un anumit domeniu al vieţii în care are mai multe cunoştinţe şi experienţe.În subconştient Saturn simte că are o datorie karmică de plătit. El poate deveni un instructor perfect pentru Mercur, fiindcă vede clar greşelile gândirii sale, în capacitatea sa de judecare şi comunicare. Ajutorul lui Saturn nu-l inspiră, ci organizează, dă forma gândurilor sale.De multe ori cei doi încep o afacere unde Mercur vine cu ideile, iar Saturn crează baza solidă şi raţională.

Aspectul Saturn – Mercur, în general crează relaţii de colaborare, de partener sau de studii, dar se poate dezvolta şi o dragoste, însă atunci Mercur se poate supăra fiindcă Saturn vrea să-I transforme concepţiile, iar Saturn se va strădui să demonstreze că dintre ei el e cel mai deştept.Se ivesc probleme, mai ales atunci când Saturn începe să se simtă inutil şi incompetent în domeniul în care se afla zodia lui Mercur.În subconştient se simte ameninţat de faptul că Mercur comunica fără complexe, lucru de care el nu e în stare.

În cazul aspectului de cuadratura, e de ajuns ca Mercur să deschidă gura şi Saturn se întristează imediat, fiindcă crede că celălalt e mai presus în domeniul inteligenţei şi începe strategia de apărare a Eului. Această strategie începe cu reducerea la tăcere a lui Mercur – aşa încearcă Saturn să-l oprească să vorbească despre un domeniu în care el are probleme – însă nu-I deloc uşor să-l faci pe Mercur să tacă. Dar Saturn are în buzunar trucuri şirete şi reuşeşte acest lucru. Găseşte mereu greşeli în firul gândirii şi în folosirea cuvintelor, ori chiar în aplicarea gramaticii. Deci nu-I vine deloc greu să-l întristeze pe Mercur. Atunci Mercur va avea sentimentul că niciodată nu-l va ajunge pe Saturn şi va renunţa la străduinţe.

Când între două teme aspectele sunt negative, Mercur îl va considera pe Saturn un ascultător prost şi se va plânge amarnic că nu-I da pic de atenţie. Realitatea este că Saturn se teme să-l asculte pe Mercur ori să accepte ceea ce spune acesta.În unele cazuri Saturn nu-I da lui Mercur nici un sprijin pe plan intelectual, şi atunci acesta va fi nevoit să-şi folosească propria minte. Dar poate tocmai de acest lucru are nevoie ca să-şi execute karma.

Saturn e dispus mereu să găsească greşeli în gândirea şi vorbele lui Mercur, pentru că îi lipseşte autoîncrederea în acest domeniu. Situaţia se accentuează atunci când Saturn este părintele unui copil Mercur. Atunci Saturn apasă exagerat rezultatele obţinute de Mercur.De multe ori acest copil nu mai doreşte să înveţe, ori depune un effort fizic şi mental prea mare, să-l mulţumească pe părintele Saturn. Un asemenea copil se va teme teribil de examene şi de orice afirmare: relaţia poate avea consecinţe tragice. Dar situaţia nu e mai puţin dificilă când rolurile se inversează şi un părinte Mercur trebuie să facă faţă argumentărilor continue ale copilului Saturn.

Puţini sunt părinţii care acceptă argumente de la copilul “ştie tot”, care e în stare să întrerupă, ori să intervină într-o discuţie. Dar oricât de supărător este pentru părinte că este corectat mereu de pruncul sau, el poate învăţa de la copilul Saturn arta comunicării.

În această relaţie, dacă amândoi au suficientă răbdare şi înţelegere pot realiza lucruri minunate şi va fi o relaţie veselă.


5. SATURN – VENUS

Când încrederea în sine a lui Venus se clătină găseşte sprijinul dorit în Saturn care o ajută să-şi întărească încrederea în sine, acordându-l sprijin moral fără alte pretenţii.

Când două teme au aspecte între Saturn şi Venus, se prevede o legătură prielnică mai ales Venus fiind cea care profita şi mai ales în cazurile când aceasta are gândirea împrăştiată. Problemă însă este ca Venus, nici într-o legătură perfect armonioasă nu-l găseşte strălucitor pe Saturn, îi apreciază doar simţul răspunderii şi îi place siguranţă afectivă asigurată de acesta.

La început Saturn nu da importanţă aspectului fizic, garderobei şi stilului lui Venus, pentru că de fapt acestea oglindesc tocmai ceea ce el crede că-i lipseşte şi ceea ce ar dori să domine. Dar invidia lui Saturn se extinde şi asupra comportării lui Venus într-un colectiv, fineţea talentului ei în tot ceea ce face. Văzând aceste calităţi ale lui Venus, în Saturn se trezeşte complexe de inferioritate, pentru că el are lipsuri în aceste domenii.

Dacă două teme sunt legate de aspecte pozitive, ori dacă Saturn reuşeşte să-şi învingă invidia, se poate bucura de frumuseţea şi drăgălăşenia pe care Venus le aduce în viaţa lui. Dar când Venus are de rezolvat o datorie karmică cu Saturn, va trebui să facă faţă faptului că Saturn îşi stăpâneşte greu sentimentele negative, probabil va judeca deschis, faţă de alţii, modul ei de viaţă, ori stilul ori vestimentaţia ei.

În relaţia sexuală un Saturn negativ subminează serios încrederea în sine a lui Venus prin faptul că nu-i aminteşte de atractivitatea ei, îndreptându-şi atenţia numai sre greşelile ei. Lui Saturn îi cam lipsesc gesturile romantice, de care Venus are atâta nevoie. Acest lucru amplifica lipsa de încredere în sine a lui Venus şi poate să-i distrugă mândria.În schimb, încrederea lui Venus în oameni, generozitatea şi calităţile ei artistice, îl pot supăra pe Saturn. Deci Venus va trebui să înveţe să-şi asume răspunderea pentru gusturile şi valorile ei. Gelozia saturniană e prezentă în orice legătură, chiar şi în legătură părinte-copil. Mai ales când părintele şi copilul sunt de acelaşi gen.În multe cazuri părintele Saturn – fără voie – poate pune adevărate stânci în calea copilului, nelăsându-l să-şi găsească adevărata menire.


6. SATURN – MARTE

Când între două teme Saturn şi Marte au aspect atracţia se manifestă în domeniul sexual.

Marte cu concepţia de “pradă” vede o provocare în comportamentul total contrar al lui Saturn. Atracţia lui Saturn este vizibilă, totuşi devine retras şi reţinut atunci când Marte începe să iniţieze. Marte simte un puternic impuls interior să-l aprindă pe recele şi disciplinatul Saturn, e mânat de posibilitatea victoriei şi cu cât e mai greu să o obţină, cu atât o doreşte mai mult.

Cu toate că Saturn nu poate să-şi exteriorizeze sentimentele, Marte într-adevăr îl incita, îl ameţeşte îndeosebi exprimarea deschisă şi pătimaşă a sexualităţii lui Marte, fiindcă pentru Saturn acest lucru este imposibil şi trezeşte în el emoţii puternice. Tocmai de aceea este atras puternic de Marte, fiindcă acesta îşi exprima intuitiv şi fără teama acele calităţi pe care el crede că nu le are, alături de Marte se simte întreg.

Ca şi în celelalte aspecte ale lui Saturn şi aici există o datorie karmică.De obicei, Saturn simte în subconştient că e dator să-l sprijine pe Marte în carieră, în muncă sau pur şi simplu în canalizarea eficientă a energiilor acestuia.

Într-o legătură karmică, Saturn poate funcţiona ca un “robinet eficient” pentru reglarea revărsării adrenaline a lui Marte, şi-l poate ajuta să folosească această energie pentru scopuri concrete.În acest fel Saturn poate ajuta pe Marte să-şi rezolve datoria karmică prin rezolvarea unor sarcini care necesită energie şi putere şi pe care le-a neglijat în vieţile anterioare.

Aspectul Saturn-Marte creează probleme atunci când Marte are de lucrat o karmă negativă să-şi plătească datoriile în condiţii foarte severe.

Cruzimea lui Saturn are rădăcini într-o teamă subconştientă, fiindcă Marte îi aminteşte de figura unui bărbat care a avut putere mare ori la înjosit cândva, în copilărie sau în alte vieţi. Atunci el simte tendinţa să-l pedepsească pe Marte pentru toate durerile pricinuite: vrea să exercite putere asupra lui, fiindcă aşa se simte în siguranţă. Asta înseamnă sugrumarea patimilor lui Marte. Saturn poate să-şi exercite puterea când e vorba de legătura lor sexuală, strategie care poate crea serioase probleme. Legătura sexuală la început funcţionează excelent, Marte îl excită pe Saturn, care e încântat la început, dar mai târziu apare necesitatea lui Saturn să-şi dovedească superioritatea asupra lui Marte, lucru care afectează sexualitatea acestuia. Dar nu numai în sexualitate poate simţi Marte că e distrus de Saturn, ci în toate exprimările sentimentale, supărare, teamă, bucurie, doliu, etc. Saturn îşi foloseşte tehnică obişnuită – se retrage de la confruntare, lăsându-l pe Marte să-şi îndrepte patimile sre distrugerea interioară. Rezultatul este ca Marte se manifestă şi se exprima din ce în ce mai greu în prezenţa lui Saturn. Din legătura lor adesea se conturează o relaţie sclav-stăpân.În aceste cazuri Saturn – dintr-o necesitate interioară –il goneşte pe Marte spre realizări maxime în cariera ori în jurul căminului, cu dorinţa să-l pună la locul potrivit.Şi Marte – in general – se lasă gonit, fiindcă vrea să-şi demonstreze puterea, rezistenta, sperând ca atunci va obţine recunoaştere din partea lui Saturn.

Saturn, de multe ori încearcă rolul de “stăpân de sclav” mai ales când joacă rolul unui părinte alături de un copil Marte, profitând de dorinţa acestuia de a câştiga recunoaştere şi simpatie. Un părinte Saturn are tendinţa să planteze în sufletul copilului Marte sentimentul că o victorie niciodată nu-I de ajuns, distrugându-I astfel capacitatea de realizare a acestuia. Copilul poate deveni un fel de “alcoolist” al muncii. Un părinte Saturn negativ poate distruge şi psihicul unui copil Marte, împiedicându-l mereu să-şi exprime sentimentele, pedepsindu-l dacă îşi exprima deschis supărarea, bucuria ori sexualitatea.

Oricare ar fi natura legăturii lui Marte cu un Saturn negativ, provocarea karmică pentru el este să înveţe să se exprime fără nici un sprijin în domeniul reprezentat de zodia în care se află planeta Marte. Trebuie să se pregătească să-şi exprime cele mai adânci sentimente, chiar dacă altora nu le place. Trebuie să-şi câştige dreptul la individualitate, chiar dacă alţii încearcă să-l deposedeze de aceasta.


URANUS KARMIC


1. – ASCENDENT URANUS

Dintre toate legăturile karmice, cele mai atractive, cele mai constrângătoare, cele mai dureroase şi cele mai chinuitoare sunt acelea la care participă Uranus.

Aspectul cu Uranus reprezintă ceea ce numim “dragoste la prima vedere”, îndrăgostiri reciproce care ard cu flăcări mari, care sunt imprevizibile şi care se sting neaşteptat. Arata legături unde doi oameni simt că nu pot trăi unul fără celălalt, dar convieţuirea este destul de grea. Aspectul Uranus-Ascendent nu garantează stabilitate, ori siguranţă, ea oferă aventuri prin încurajare reciprocă.

Când Uranus dintr-o temă are aspect cu Ascendentul din cealaltă tema se arata o bucurie reciprocă de viataAceasta legătura rezista mai bine tradiţiilor, convenţiilor decât oricare altă legătură, arătate de aspecte.

O conjuncţie Uranus-Ascendent e capabilă să păstreze flacăra iubirii nelimitat chiar dacă între timp apar despărţiri.

Uranus e încurajat de Ascendent să-şi dezbrace complexele, să renunţe la convenţii şi să fie sincer cu el însuşi. Chiar cei mai complexaţi oameni se simt eliberaţi în prezenţa persoanei al cărei Ascendent este în conjuncţie cu Uranusul lor. Ascendentul este copleşit de comportamentul nestingherit al lui Uranus, pentru că cel mai atrăgător om este acela care poate fi el însuşi, care este liber şi care nu ţine cont de bariere. Ascendentul se emoţionează fiindcă simte şi aşteaptă cave cu totul neobişnuit, ceva imprevizibil. Uranus reprezintă pentru Ascendent omul care va aduce o schimbare radicală în viaţa lui, cel care posedă cheia fericirii lui, cel care îl va elibera de o plictiseală afectivă, mentală sau fizica. Aceste presimţiri ale Ascendentului nu întotdeauna sunt fericite, dorinţa după ceva nou, extraordinar va fi umbrită de teamă pierderii vechiului, fiindcă vechile modele reprezentau siguranţă pentru Ascendent. Când relaţia este continuarea unei legături nefericite dintr-o viaţă anterioară, Ascendentul poate simţi în subconştient amintirea despărţirilor dureroase, care au probabilitatea să se repete şi în această viaţă. E important ca Ascendentul să se decidă de la începutul legăturii dacă e capabil să accepte nesiguranţă şi imprevizibilul, pentru că pentru Uranus nu există legătură permanentă, chiar dacă Ascendentul este convins de probabilitatea aceasta.

Însă şi Uranus trebuie să accepte că are o datorie karmică faţă de Ascendent în această viaţă – trebuie să-l ajute să se ridice la cel mai înalt nivel al eliberării şi independenţei personale. Uranus de multe ori îşi dă seama că poate deveni un instrument pentru Ascendent pentru lărgirea orizontului acestuia. Dacă este suficient de receptiv îşi poate da seama că poate beneficia şi el din această legătură, dobândind o clarviziune intuitivă puternică prin descoperirea calităţilor şi trăsăturilor Ascendentului.

Când între două horoscoape Uranus are aspect cu Ascendentul legătură se dezvolta cu o rapiditate uimitoare, nu sunt rare cazurile când chiar prima întâlnire se termină cu o aventură amoroasă, iar partenerii se căsătoresc în câteva săptămâni. Tocmai de aceea aceste legături sunt pripite şi se sfârşesc în mod neaşteptat. Însă oricât de scurte ar fi, trăirile deosebite şi adânci ale celor doi lasă urme pentru totdeauna în sufletele lor.

Legăturile lui Uranus – chiar şi în cazul celor mai favorabile aspecte – reprezintă o oscilare între sus şi jos, despărţiri şi împreunare. Sunt frecvente cazurile când cei doi trăiesc un timp separat, ori trăiesc alături dar petrec puţin timp împreună, nu se interesează unul de altul. Dar important este în această legătură înlăturarea convenţiilor, iar pauzele necesare să fie cheia unor noi emoţii. Amândoi au nevoie de acesta emoţii ca să simtă mereu noi provocări.

Un aspect pozitiv între Uranus şi Ascendent în două teme, e reciproc satisfăcător, îi împrospătează pe amândoi. Uranus poate da posibilitatea Ascendentului să-I lărgească mentalul, să-şi îmbogăţească experienţele în domeniul zodiei ocupate de Ascendent.În schimb Ascendentul poate să-l înzestreze pe Uranus cu inspiraţie îndemnându-l să găsească noi şi noi aventuri pentru distracţia amândurora.

Reuşita în această legătură depinde de măsură în care Uranus e capabil să-şi stăpânească revolta faţă de tradiţii, convenţii şi obişnuit. Când dorinţa de libertate a lui Uranus e foarte puternică, legătura este foarte instabilă, trăsăturile lui devin exagerate ceea ce deranjează Ascendentul – excepţie cazurile în care şi Ascendentul are şi el trăsături uraniene.În acest caz Ascendentul se găseşte fata în faţă cu folosirea iraţională a libertăţii în alte vieţi, personificat prin încăpăţânatul Uranus. Uranus “calca” mereu alături, fiindcă se teme că adâncimea sentimentelor faţă de Ascendent îi pune în pericol libertatea, independentă, încearcă să creeze o distanţa înainte să fie capturat.În subconştient, Ascendentul îi aminteşte de cineva care l-a supus la încercări mentale, psihice şi fizice şi de care acum trebuie să scape.Cu cât teamă lui Uranus creşte, cu atât mai repede începe să se poarte negativ cu Ascendentul, ducând legătura la destrămare. Dorinţa de evadare a lui Uranus se arată în toate acţiunile lui, nu-şi ţine cuvântul, refuza apropierea Ascendentului, se ceartă asupra ideilor pe care nu le acceptă. Ascendentul se simte adesea ridicol şi începe să creadă că sentimentele lui Uranus s-au stins şi atunci doreşte să scape înainte să fie rănit. Comportamentul lui Uranus e mai uşor de înţeles într-o prietenie platonică decât într-o legătură sexuală.

Când cei doi sunt în relaţia de părinte-copil se ivesc multe probleme, fiindcă prezenţa permanentă a unui părinte este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copilului – mai ales la vârste mici – însă un copil Ascendent, care şi-a ales un părinte uranian, va constata că îi lipseşte mereu sprijinul stabil, atunci el trebuie să-şi dezvolte singur şi cu orice preţ individualitatea, independenta şi capacitatea de adaptare, ca să poată accepta manifestările incalculabile ale părintelui.

Însă când este vorba de o legătură sexuală, un partener Ascendent nesigur încearcă să se agaţe de Uranus, să-l imobilizeze, folosind uneori şantajări destul de dure pe plan afectiv. Dar oricare ar tacticile Ascendentului el nu va reuşi să-l convingă pe Uranus la o apropiere mai profundă, fiindcă acesta nu cunoaşte sentimentul de remuşcare, în ochii lui Ascendentul devenind smiorcaitor, posesiv şi de obicei îl părăseşte fără regrete. Un Ascendent părăsit de Uranus nu mai are ce să aştepte, trebuie să-şi construiască propria viaţă, considerând că datoria faţă de Uranus s-a achitat: important este să nu se amăgească ci să se bucure de libertate.


2. URANUS – SOARE

Când între două teme Uranus şi Soarele au aspect, legătură se formează repede. O conjuncţie, trigon sau opoziţie formează legătură rapidă şi durabilă. Uranus aduce la suprafaţă calităţile neobişnuite ale Soarelui, îl îndeamnă să se poarte fără complexe, chiar şi cel mai ruşinos Soare câştiga încredere în sine în preajma lui Uranus, fiindcă acesta nu dă doi bani pe părerile altora. E un cuplu strălucitor, plin de veselie care nu ţine cont de tradiţii şi de convenţii încă de la prima întâlnire.În cazul unei legături karmice pozitive fericirea este totală.

Când Uranus este pozitiv, poate fi electrizant pentru Soare, fecundându-i mentalul, ajutându-l să-şi depăşească propria identitate: îl poate convinge să-şi asume mai multă independentă, ori să-şi aleagă o viaţă supermoderna. Soarele în schimb poate alimenta încrederea în sine a lui Uranus, îl poate îndemna să incercaa câte puţin din fiecare.

Pentru partenerul Soare, al cărui Ego creşte în urma laudelor lui Uranus, poate însemna dezamăgire când îşi dă seama că aceste laude nu sunt permanente şi nu sunt exclusiv pentru el.Se întristează când vede ca Uranus se emoţionează şi de alte lucruri şi că-I iubeşte şi pe ceilalţi oameni. Trebuie să accepte că nu întotdeauna el este centrul Universului pentru Uranus. Într-o relaţie armonioasă problema este minoră şi se rezolvă mai uşor, fiindcă Soarele este într-adevăr jignit dar constată că legătura funcţionează excelent, chiar dacă Uranus se rătăceşte din când în când.

Dar când Soarele şi-a propus să-şi plătească o datorie karmică alături de Uranus, comportamentul acestuia îl poate distruge, îi pune în pericol sensibilitatea şi este izvorul multor dureri mai ales la începutul legăturii.

Uranus joacă adesea rolul negativ fiindcă autoadmiratia Soarelui îi pune în pericol libertate autoexprimarii lui.La început Uranus copleşeşte Soarele pentru creativitatea lui, făcându-i chiar reclama, crescându-i mândria, dar dacă începe să devină prea încrezut şi vrea să fie mereu numai în frunte, Uranus se înfurie – de fapt se teme că va fi legat de Soare şi îşi va pierde libertatea. Teama lui va creşte când Soarele va fi asociat cu un tată posesiv dintr-o viaţă anterioară. Dar oricare ar fi rădăcinile temerilor, Uranus îi dă de înţeles că nu vrea să se lege de el şi că ambiţiile, speranţele lui nu au nici o importanţă. Uranus se răzbuna petrecând cât mai puţin timp cu Soarele, luându-I astfel paravanul sigur: ori în alte cazuri ironizând realizările acestuia.

De obicei Soarele nu renunţa fără luptă şi în ciuda rănilor primite de la Uranus, va încerca să câştige din nou admiraţia şi interesul acestuia.Va face eforturi disperate să-l facă gelos, dar nimic nu va avea efect, fiindcă, spre deosebire de sensibilul Soare, Uranus nu are mândrie şi inimă.

Faptul ca Uranus ignora Soarele poate crea probleme, mai ales în acele cazuri unde Soarele ar trebui să aibă rolul dominant – de exemplu părinte său soţ.În acest caz el se va simţi frustrat de autoritate. Când Soarele joacă rolul soţiei sau copilului, va suporta mai uşor refuzurile lui Uranus, chiar îi va fi benefic fiindcă învaţă ce este independentă.

Într-o relaţie părinte-copil, un părinte Uranus, din păcate nu va respecta îndeajuns personalitatea copilului Soare. Acest comportament subminează serios şi siguranţa copilului.În alte cazuri Soarele se poate distruge material şi afectiv dacă este părăsit de către Uranus, însă lecţia pentru Soare este să nu se amăgească ci să fie mai hotărât.


3. URANUS – LUNA

Când Uranus se întâlneşte cu Luna aerul se umple de electricitate. Aceasta combinaţie înseamnă o enormă încordare sentimentală, care adesea e colorată şi de sexualitate şi de o anume atracţie magică. Dar alte ori este obositor şi deranjează psihicul amândurora.

Magia în această legătura este faptul că Luna exprima firesc latura neobişnuită a temperamentului lui Uranus.În Luna, Uranus găseşte un partener ce reacţionează imediat la orice manifestare a lui, îi apreciază glumele şi stilul ironic, îl încurajează şi îl aplaudă. Uranus se simte degajat în compania Lunii. Desigur că nici Luna nu va rezista atracţiei strălucite a lui Uranus, pentru că acesta îi oferă posibilitatea de a merge pe cai necunoscute, unde n-o poate duce nimeni altcineva. Uranus poate ridica nivelul afectiv al Lunii, câteodată chiar la înălţimi periculoase şi incontrolabile. Uranus mai face Luna să se elibereze pe plan afectiv.

Când legătura Luna-Uranus funcţionează pozitiv rezultă o relaţie bună, bazată pe umor şi distracţie reciprocă. Această asociere veselă poate ajuta Luna să nu devină victima sentimentelor. Un Uranus poate scoate o Lună timidă din cochilie.În schimb, fără iubirea şi ataşamentul Lunii, Uranus n-ar putea satisface dorinţa de aventură şi emoţia riscurilor.

Cu totul altfel se desfăşoară evenimentele, dacă cei doi sunt legaţi printr-o karmă negativă.În acest caz emoţiile pot deveni insuportabile pentru Luna, poate duce chiar la pierderea controlului mental.În aceste cazuri, schimbările de dispoziţii şi comportamentul imprevizibil al lui Uranus pot deveni groaznice pentru Luna, pot tulbura serios stabilitatea ei emoţională. Temperamentul puternic tensionat al lui Uranus, poate distruge nervii Lunii, poate prezenta pericol pentru atât de mult doritul cămin al Lunii.În aceste relaţii umorul lui Uranus se îndreaptă împotriva Lunii, acesta simţind că poate să-şi permită orice, să-şi bată joc şi să ironizeze sentimentele Lunii.

Această lipsă de echilibru e insuportabilă pentru Luna şi pentru că are sentimente sincere se simte înşelată când Uranus îşi începe manifestările de răceală şi ironizare. Nesiguranţa Lunii că este iubita ori nu de către Uranus, o determina să rupă legătura.În general, în realitate Uranus iubeşte mult Luna dar teama din adâncul sufletului nu-l lăsa să-şi exprime sentimentele, îi este teamă să nu fie posedat ori încarcerat de iubirea Lunii. Distanţarea fizică şi sentimentală îi dă siguranţă că acest lucru nu se va întâmpla. Dorinţa Lunii să fie copleşită de iubire îl sugruma pe Uranus.În cazul aspectelor negative Uranus-Luna, legătura este deosebit de grea pentru că este o mare contradicţie între setea de iubire a Lunii şi dorinţa de libertate a lui Uranus. Uranus va reacţiona numai la lucruri logice, raţionale, spre deosebire de Lună care poate să se exprime doar în limbajul sentimentelor.

Situaţia poate fi deosebit de dificilă dacă copilul este Luna, iar părintele este Uranus, pentru că acesta este incapabil să-şi sacrifice timpul pentru copil, nu e capabil de empatie şi doreşte mereu o legătură matura chiar dacă copilul este la o vârstă fragedă.În cazuri fericite copilul devine repede matur şi se descoperă singur, dar în alte cazuri ironia lui Uranus poate lăsa răni adânci în sufletul copilului pentru mai multe vieţi, care nu va avea niciodată încredere în sine şi în alţii.


4. URANUS – MERCUR

Când între două teme aceste două planete au aspect, succesul relaţiei depinde de modul în care Mercur accepta afirmaţiile incalculabile ale lui Uranus. Dacă Mercur se afla într-un semn de aer sau de foc, de obicei îi plac aceste permanente provocări mentale şi dueluri verbale. Dar când se afla în semne de pământ nu prea e capabil să se ia la întrecere cu gândirea fulgerătoare a lui Uranus.Şi dac Mercur este într-un semn de apă se poate să fie prea sensibil faţă de conversaţia ironică a lui Uranus. Când combinaţia funcţionează pozitiv amândoi pot realiza progresa pe plan mental. Uranus trăieşte emoţii puternice pentru că în sfârşit a găsit pe cineva care să-i asculte ideile neobişnuite, să-I aprindă scânteia gândurilor, iar Mercur e încântat de personalitate strălucitoare a lui Uranus, cu originalitatea şi îndrăzneală acestuia. Atracţia magică e prezentă, oricare ar fi natura aspectului, fiindcă participa Uranus.În aspectele cu Mercur magia constă în conţinutul, tonul, accentul vorbelor-nu sunt rare cazurile când cei doi se îndrăgostesc unul de vocea celuilalt.În cazul aspectelor pozitive cei doi au posibilitatea extraordinară să-şi lărgească reciproc mentalul.

Dar când karma e prea provocatoare şi are multe aspecte negative, cei doi nu se vor accepta. Uranus se va teme permanent că Mercur îi va stăpâni individualitate gândurilor sale, ori îi opreşte libertatea mentală.De aceea va refuza clarviziunea lui Mercur.Va încerca să demonstreze naivitatea lui Mercur ironizându-I argumentelor şi observaţiile. Comunicarea dintre ei devine imposibilă. Uranus poate duce la faliment dorinţa de comunicare a lui Mercur. Printre rolurile preferate ale lui Uranus este şi cel de “AVOCAT AL DIAVOLULUI, MAESTRUL GLUMELOR” pe care le foloseşte să se distreze pe seama lui Mercur. Însă acesta nu oia deloc în glumă, fiindcă el este căutătorul informaţiilor precise sau pur şi simplu are nevoie de o companie bună. Unul dintre cele mai supărătoare aspecte în caracterul lui Uranus este schimbarea rapidă şi radicală a părerilor sale. Mercur îşi poate pierde minţile când aude o părere total contrarie cu cea anterioară, deci e firesc că se va îndoi de corectitudinea lui Uranus. Ceea ce Uranus considera glumă bună, Mercur califica că pe o perversitate sălbatică. Provocarea karmică pentru Mercur este să înveţe să gândească independent.

Pentru copilul Mercur, care are în temă aspecte cu Uranusul părintelui este un amestec de binecuvântare şi blestem. Acest lucru însă este ales de el tocmai pentru a-şi dezvolta mentalul pentru că alături de Uranus poate cunoaşte varietatea temelor şi poate să-şi lărgească orizontul dincolo de cel obişnuit. Părintele Uranus trebuie să fie atent, că dacă copilul este mereu înjosit şi batjocorit va dezvolta sentimente de inferioritate pe plan intelectual şi va avea dificultăţi în comunicare.


5. URANUS – VENUS

În astrologia tradiţională acest aspect este numit “dragoste la prima vedere” două perechi de ochi se întâlnesc între mii de oameni. Dar acest aspect se poate asemăna, asocia cu “o aventură pentru o noapte”, fiindcă nu este loc de durată.

Nu există speranţă pentru o armonie mai durabilă dacă Uranus nu va avea libertatea atât de mult dorită, cu toate că e puternic atras de Venus. Uranus nu se gândeşte niciodată la o legătură exclusivă sau pe termen lung, el se electrizează de vânătoare nu de învingere. Emoţia plăcută pentru el e nesiguranţă.

Un Venus poate să scoată din Uranus mai mult decât oricare altă planetă; frumuseţea şi drăgălăşenia lui este excitantă şi dizolvă repede legile convenţionale. Venus e receptivă la atracţia sexuală a lui Uranus, dar doreşte intens să afle intenţiile acestuia.Se teme că va fi părăsită, simte în subconştient ca altădată acest lucru s-a întâmplat. Dacă Venus încearcă să clădească o legătură exclusivă, nelăsându-l pe Uranus să se simtă membrul unui grup mai mare, acesta se va plictisi repede de farmecele lui Venus. Ei nu se vor înţelege fiindcă Venus doreşte o convenţie iar Uranus doreşte să-şi trăiască viaţa.Cu cât Venus devine mai ataşat cu atât Uranus se lupta să scape. Acest lucru se manifestă adesea printr-o comportare brutală.

Când Venus şi-a propus să rezolve o lecţie karmică alături de Uranus, va suferi disperată, pentru ca Uranus nu va suporta să-şi asume nici o răspundere şi îşi dăruieşte iubirea tuturor, fără nici o selecţie. Toate acestea devin chinuitoare pentru Venus. Chiar dacă ajung la căsătorie, Uranus se va purta ca un om liber, dar Venus trebuie să se aştepte şi la perioade când i se va refuza sexualitatea şi orice drăgălăşenie.

Lecţia pentru Venus este să accepte acestea precum şi faptul ca Uranus poate să o iubească chiar dacă dispare din când în când. Ea trebuie să-şi dovedească iubirea dându-i libertate lui Uranus. Dar acest lucru este deosebit de greu pentru Venus dacă în horoscopul natal are aspecte şi cu Pluto, ori acesta se afla în aceeaşi zodie. Însă dacă va învăţa să trăiască fericită lângă un partener hoinar, amândoi vor beneficia. Uranus poate ajuta pe Venus să scape de prejudecăţi şi să-şi lărgească cercul prietenilor.

Aspectul Uranus-Venus între două teme arata o aventură romantică scurtă, dar chiar şi atunci are o magie de neuitat.

Relaţia copilului Venus cu un părinte Uranus, de obicei este benefică, fiindcă copilul va avea mai multă libertate decât alţi copii-nu i se aleg prietenii, îmbrăcămintea, nu este împiedicat în autoexprimare, nu li se dictează ce trebuie să facă.În schimb trebuie să renunţe la o legătură de siguranţă cu părintele, pentru ca Uranus de multe ori este departe-fizic său spiritual. Un părinte Uranus îşi exprima mai greu sentimentele şi e incapabil să reacţioneze la manifestările de iubire ale copilului. Dar ceea ce lipseşte din exprimarea iubirii este compensat sub formă de încurajare. Însă când un părinte Uranus nu ssi-a găsit încă propria identitate şi ironizează mereu, se distrează de aspectul exterior al copilului Venus îşi bate joc de studiile artistice, de sexualitatea acestuia, vor genera consecinţe deosebit de grave.

Când Venus şi-a ales rolul de părinte alături de un copil Uranus, are prilejul să înveţe de la această comportare, cultură, libertate. Un asemenea copil poate schimba radical concepţiile învechite, tradiţionale ale părinţilor. Aduce prospeţime şi veselie, îi permite părintelui Venus să rămână veşnic tânăr.


6. URANUS – MARTE

Dintre toate aspectele karmice dintre două horoscoape, aspectul Uranus-Marte este cel mai electrizant. Poate scoate la suprafaţă ceea ce este cel mai bun ori ceea ce este cel mai rău în izvoarele fizice ale celor doi. Când sunt în armonie, cele două energii au un efect dinamic reciproc. Dar când au de plătit o karmă unul alături de celălalt, va deveni imposibil să colaboreze şi când cele două voinţe se ciocnesc e dramatic, duce la certuri violente şi agresivitate fizică.

Când cei doi se întâlnesc atracţia fizică se manifestă imediat, Uranus se emoţionează pentru că se întâlneşte cu un aspect al propriului caracter în forţă şi însufleţirea lui Marte. E posibil ca Marte să acţioneze conform ideilor neobişnuite ale lui Uranus. Ritmul plin de avânt constatat de Uranus în Marte, e puternic electrizant şi Uranus absoarbe cu mare sete emoţia şi pericolul. Marte de asemenea simte un imbold, o încurajare în comportarea lui Uranus, acesta fiind capabil să-i ţină ageră fantezia. Marte simte o puternică necesitate interioară să-l domine pe Uranus. Această dorinţă poate eşua în cazul legăturii sexuale. Sexualitatea este un element important în această relaţie, fiindcă amândoi au mare nevoie să-şi canalizeze energia explozivă. Ei se vor încuraja reciproc pentru o purtare curajoasă, Marte trezind mereu pofta lui Uranus spre înnoire sexuală, în schimb Uranus trezeşte mereu noi şi noi dorinţe în Marte.

Este foarte important ca amândoi să-şi găsească un canal sănătos pentru energiile explozive care rezultă dintr-o legătură Uranus-Venus. Viaţa sexuală este unul dintre canale, dar cei doi trebuie să-şi găsească şi alte preocupări care necesită multă energie şi emoţie, spre exemplu activităţi sportive.

Confruntările agresive, de care sunt faimoase aceste aspecte între horoscoape, apar atunci când cei doi nu-şi găsesc posibilităţi de canalizare a tensiunilor şi energiilor.

Când tensiunile reţinute se adună, devin insuportabile pentru cei doi şi atunci ei vor însemna pericol unul pentru celălalt. Poate conduce la atacuri verbale şi fizice foarte violente, incontrolabile, la acţiuni negândite, rapide şi la distrugeri iraţionale. Într-o relaţie Uranus-Marte, supărările şi certurile pot atinge intensităţi uriaşe, incontrolabile. Uranus se teme că violenţa lui Marte l-ar împiedica în acţiunile individuale, de aceea umblă pe propriul drum, distrugând serios ambiţiile lui Marte. Această teamă a lui Uranus izvorăşte din subconştient unde îşi aminteşte de o persoană “onorabilă” care i-a periclitat libertatea fizică şi i-a ameninţat chiar viaţa.În schimb Marte poate simţi că această comportare a lui Uranus îl îmbrânceşte de colo-colo şi atunci când încearcă o tentativă de potolire a acestuia, ceea ce desigur nu va reuşi, fiindcă Uranus nu suportă nici o subjugare fizică sau psihică şi se îndreaptă către Marte cu o furie puternică pe lângă care furia lui Marte pare un nimic. Dar, din fericire, Uranus îşi pierde mai rar indiferenţă rece şi chiar şi atunci când se întâmplă, atacurile lui nu au scopul de stăpânire a lui Marte, el doreşte doar să trăiască confirm ideilor sale. Când Marte şi-a propus să dezlege o legătură karmică cu Uranus, trebuie să înţeleagă că este necesar să-i acorde o deplină libertate, fără să se amestece în viaţa lui, dar mai trebuie să înveţe să-şi stăpânească energia proprie, găsind o canalizare individuală, nefolosindu-se de Uranus pentru aceasta.

Când amândoi sunt dispuşi să-şi acorde reciproc teren suficient, pot colabora excelent. Uranus poate să-şi exprime ideile pe care Marte le realizează.În special Marte poate beneficia din această legătură învăţând să-şi canalizeze propria energie, încercând noi activităţi în domeniul zodiei natale.

Efectul înviorător, radiat de Uranus poate fi benefic pentru un copil Marte. Acesta se va bucura de multă libertate şi independentă dezvoltându-şi curajul, puterea fizică şi nervoasă. Dar părintele Uranus poate să se revolte, fiindcă uneori cerinţele copilului Marte îi pun în pericol libertatea. Simte că e legat de copil şi se străduieşte să scape. E genul de părinte care din senin începe să ţipe şi să urle exaltat şi poate într-o bună zi îşi va părăsi copilul.

Când rolurile se inversează şi Marte este părintele, iar copilul este Uranus, problemele vor apărea pe la 14-15ani, mai ales atunci când părintele încearcă să impună o oarecare disciplina. Părintele Marte are nevoie de multă stăpânire de sine şi de multă răbdare dacă vrea să prevină situaţiile neplăcute, când Uranus pleacă de acasă fără nici o remuşcare, pentru că el pleacă fiindcă nu suporta implicarea unui părinte agresiv cu tendinţe de dominare.


NEPTUN KARMIC


1. NEPTUN – ASCENDENT

Când între două horoscoape Neptun are aspect, legătura celor doi poate fi asemănătoare cu poveştile de dragoste povestite în romanele clasice. Aceasta este marea iubire pentru care oameni îşi dau viaţa, acest aspect îndeamnă la acţiuni de sacrificare. Aspectul are şi o calitate transcedentală, care ridică o legătură deasupra aspectelor fizice şi se bazează pe întâlnirea Sufletelor. Cei doi descoperă oglindirea propriei divinităţi în fiinţa iubită şi se simt parte din ei. Într-o legătură neptuniană cei doi deseori se îndrăgostesc de dragoste, ajungând la o stare de incitare când se simt bucăţică din fiinţa iubită. Nu atât persoană, cât trăirile în preajma ei sunt copleşitoare. Într-un fel, fiecare se iubeşte pe el însuşi, propria frumuseţe spirituală pe care o simte în fiinţa iubită. Aceasta atracţie se vede clar între două horoscoape, când o planetă, Ascendentul sau un punct cardinal dintr-un horoscop are aspect cu Neptun din celălalt horoscop.

Când aspectul este între Ascendent şi Neptun, pentru Ascendent apariţia lui Neptun este foarte cunoscută, simte că şi-a găsit identitatea, admira aspectul fizic şi personalitatea acestuia. Acest sentiment nu are, în esenţă, voluptate nici chiar într-o legătură sexuală. Există ceva curat şi delicat în sentimentele lui Neptun faţă de Ascendent, simte că trebuie să se apropie de acesta cu multă gingăşie, blândeţe şi grijă şi atunci Neptun îşi începe jocul; exagerează calităţile bune ale Ascendentului, nu dă nici o importanţă defectelor, lipsurilor şi-l îmbrăcă cu virtuţi care de fapt nu există. Dar toate acestea nu sunt observate nici chiar de Neptun. Pentru Ascendent toate acestea sunt măgulitoare, se simte bine când Neptun se învârte împrejurul său, e vrăjit de misterul care radiază din acesta. Neptun în schimb, ajunge în altă dimensiune prin trăirile din această legătură. Este o legătură măreaţă şi ideală între doi oameni, dar care rareori are rădăcini în realitate.

Tendinţa lui Neptun de a-l diviniza pe Ascendent, adesea are scopuri karmice importante, poate reprezenta un scop karmic pe care amândoi şi l-au ales înainte de reîncarnare, ori s-ar putea că scopul să fie ridicarea spirituală.

Neptun poate încuraja Ascendentul să se dezvolte în domeniul artelor, în mistica sau să înceapă acţiuni de binefacere.Se poate dezvolta o telepatie puternică între cei doi. Neptun poate ridica conştiinţa Ascendentului deasupra lumii materiale, deşi uneori se îndepărtează prea mult de realitate şi atunci se crează dificultăţi în comunicare. Se poate întâmpla ca Neptun să-şi împace greu idealurile cu realitatea crudă ori să se refugieze în autoamăgire sau ameţeală, să-şi uite chinurile înşelăciunilor. Dacă se întâmpla acest lucru, legătura lor pierde orice contact cu realitatea. Neptun nu întotdeauna primeşte prea cinstit provocările karmice, el nu e capabil să fie cinstit şi sincer faţă de el însuşi, ori faţă de alţii. Acest lucru duce la dezamăgiri reciproce.

Ascendentul simte că Neptun ascunde ceva, ori poate constata că legătura lor nu se desfăşoară conform aşteptărilor. Dar în ciuda îndoielilor continua să nu fie atent, se lăsă pe mai departe măgulit de misterul lui Neptun, ori suferă dintr-o necesitate karmică din cauza trădării acestuia.

Când Ascendentul şi-a ales o rezolvare karmică alături de Neptun, va vedea că într-o oglindă propriile idealuri prost aplicate. Ascendentul poate să cadă victima înşelăciunii lui Neptun. Aceste înşelătorii izvorăsc din firea lui Neptun, care se teme să facă faţă realităţii. Ascendentul îşi aminteşte în subconştient de cineva care l-a înşelat într-o altă viaţă. Neptun încearcă să se apere oferind imagini fanteziste despre legătura lor, nu e în stare să accepte nici un aspect care contravine fanteziei lui. Neptun vede Ascendentul aşa cum doreşte el să vadă, nu aşa cum acesta este în realitate.De multe ori proiectează asupra partenerului calităţi arătate de poziţia lui Neptun în zodia în care se afla în horoscop.În orice caz e, dispus într-un mod ciudat, să nu observe defectele şi latura negativă a Ascendentului. Până când acest Neptun nu se trezeşte, vede Ascendentul că pe o divinitate, pe care trebuie să o apere cu orice preţ de toate necazurile vieţii. Neptun doreşte să cruţe Ascendentul de orice sentiment neplăcut, de aceea minte într-un mod cronic, nu-i comunica lucruri importante, deformează realitatea că să nu-i provoace durere. Dar ceea ce începe cu mici minciuni “nevinovate” va deveni rapid o adevărată plasa de minciuni, plasa în care Neptun se zbate neputincios şi din care nu scapă prea uşor. Atunci într-o bună zi va evada, poate neanunţat şi neaşteptat din viaţa Ascendentului. Idealizarea exagerată a lui Neptun, se vede bine şi în faptul că are pretenţii ireale faţă de el însuşi, se simte mereu cauza tuturor necazurilor, ori nepotrivit în relaţia cu partenerul atunci când relaţia se cam strică. Neptun suferă continuu de sentimente de culpabilitate, de vinovăţie, crede că nu merită dragostea Ascendentului. Aceste sentimente îl fac să se compromită, considerând aceste compromisuri că pe nişte penitente.

Neptun cunoaşte o mulţime de metode, pentru a se transforma într-un martir.De obicei se epuizează făcând servicii exagerate Ascendentului, mai ales când acesta are tendinţe manipulative. Dar compromisurile lui se pot manifesta şi prin faptul că nu-şi comunica necesităţile şi nu se afirmă. Ascendentul deseori nici nu bănuieşte că Neptun e nemulţumit sau supărat. Sacrificarea continuă a lui Neptun îi distruge autoaprecierea şi nu-i rămâne altă cale decât dezertarea.

Ascendentul se poate trezi într-o bună zi că Neptun l-a părăsit.În unele cazuri Neptun va fi nevoit să dea ochii cu realitatea, va trebui să vadă că legătura lor nu este ceea ce şi-a închipuit, însă Neptun se poate îndrăgosti fatal de Ascendent, ori poate să cadă în mânia urmăririi. Falsitatea lui Neptun se poate vedea şi din faptul că el arată altceva decât este în realitate, derutând astfelAscendentul. Dar Neptun că orice trişor se poate demasca, creând atunci situaţii tragice pentru sine şi pentru partener. Partenerul va trăi atunci chinurile celui înşelat şi de faptul că Neptun nu se mai poartă cu el precum cu o divinitate, ci ca şi cu un om obişnuit. Tulburatul Ascendent, caută cauză, ori se gândeşte cu ce l-a jignit, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic altceva decât că i-au căzut ochelarii roz.

Când Ascendentul şi-a propus să lucreze o lecţie karmică alături de Neptun, trebuie să accepte faptul că legătura lor nu este cea pe care o credea la început. Atunci poate reuşeşte să-l determine pe Neptun să se apropie mai real şi poate mai sincer de legătura lor, şi poate reuşeşte să canalizeze idealismul tulbure al acestuia, recomandându-i activităţi artistice.În final, îl poate ajuta să se accepte şi să-l accepte şi pe celălalt cu toate defectele, exprimându-şi astfel iubirea necondiţionată.

Iubirea fără condiţii a Ascendentului trebuie să fie o sinceritate foarte severă, în orice situaţie, şi iertarea lui Neptun pentru toate trădările şi minciunile din trecut. Bineînţeles dacă Neptun nu vrea să renunţe la minciuni, Ascendentul trebuie să se despartă de el, însă e foarte important să facă acest lucru cu o iertare totală, fără rezerve, şi foarte sincer, dacă vrea să prevină că aceste greutăţi să se repete într-o incarnare viitoare.


2. NEPTUN – SOARE

Când Neptun dintr-un horoscop are aspect cu Soarele dintr-un alt horoscop există posibilitatea perfectă ca Neptun să-i ofere totul celui iubit. Mai ales că Soarelui îi plac linguşelile şi le acceptă cu mare plăcere. Dacă idealurile lui Neptun sunt echilibrate şi raţionale, poate fi o combinaţie reciproc înălţătoare, care face posibilă afirmarea creativităţii la amândoi.

Legătura dintre ei izvorăşte din compasiunea intuitivă a lui Neptun faţă de creativitatea Soarelui. Neptun se identifică cu ambiţiile Soarelui, le simte că pe ale lui-sau cel puţin tânjeşte după ele-talentul şi succesul Soarelui.În orice caz la începutul legăturii Neptun admira dorinţa Soarelui după succes şi crede că e capabil numai de fapte bune, înălţătoare. Soarelui îi pare firesc sentimentul de “rudenie”, se bucură când poate împărţi succesul cu el, îl consolează când este jignit în mândrie şi îi oferă sprijin compătimitor şi subtil. Dar simte puternic că se relaxează în braţele lui Neptun, că poate să fie el însuşi, fără teamă de provocare ori de întrecere. Fiecare poate să-i ofere celuilalt o valoare: Soarele poate primi un impuls de la Neptun să se exprime cu mai mare sensibilitate în domeniul ales pentru autorealizare, iar Neptun în schimb poate fi ajutat de Soare să-şi folosească mai creativ sentimentele fine, să aibă mai multă autoincredere în realizarea speranţelor şi visurilor sale.De aceea doi oameni, de obicei colaborează cu succes în domenii artistice.

Dar Neptun nu întotdeauna e amabil şi strălucitor e măiestrul trişărilor; se înşeală pe sine şi îl înşeală şi pe celălalt, ascunzând sentimentele adevărate. Cauza este că în subconştient se teme să dea ochii cu durerea decepţiei. Neptun vede adesea în Soare figura unui tată care l-a întristat cândva, ori a abuzat de încrederea lui şi de la care aşteaptă acum mult sprijin. Autoapărarea lui Neptun şi în acest caz evadarea – se exclude total din toate problemele Soarelui, provocându-i acestuia mari dureri. Alteori Soarele îi aminteşte de cineva despre care crede că i-a făcut cândva mult rău, de aceea nouă întâlnire îi trezeşte sentimente de culpabilitate. Iluziile lui Neptun privind relaţia lor poate conduce la deziluzii şi decepţii reciproce. Din cauza preamăririi continue Soarele poate deveni îngâmfat sau dictator. Când Neptun se supune total dorinţelor şi aspiraţiilor Soarelui se epuizează şi caută scăparea. Când Soarele este părăsit, se revoltă fiindcă găseşte cutremurător dispariţia adulaţiilor şi laudelor. Soarele nu-şi spune niciodată că vina poate să fie şi a lui – această posibilitate pentru el este exclusă.

Sentimentul de culpabilitate neptunian este foarte dăunător în relaţia părinte-copil. Un părinte Soare cu tendinţe dominatoare, împarte un rol de subaltern copilului Neptun, care va trebui să renunţe la fericirea personală pentru slujirea permanentă a părinţilor. Dar se poate întâmpla şi invers – un copil Neptun poate să aibă cerinţe iraţionale faţă de părintele Soare; îşi crează un model de părinte iluzoriu – îşi judeca părintele Soare fiindcă nu este aşa cum şi l-a închipuit el. Când Neptun este părintele deseori este tipul care îşi divinizează copilul; crede că e mult mai mult, mai deştept, mai talentat decât este în realitate; proiectează asupra lui propriile ambiţii neîmplinite. Acest lucru înseamnă un handicap total pentru copilul Soare, care va încerca di toate puterile să-I fie pe plac părintelui. Dar şi mai greu este pentru copil să şu [porte nemulţumirile părintelui când nu reuşeşte să-i îndeplinească visele. Spectacolul de autosacrificare a părintelui trezeşte sentimente de vinovăţie în copil, mai ales prin reproşuri repetate că nu este destul de recunoscător. Dar oricare ar fi natura relaţiei pentru amândoi provocarea este aceeaşi – orice îi dă Neptun Soarelui trebuie să o facă cu bunăştiinţă, fără condiţii, prin faptul că-l iartă pentru tendinţa de a înşela, dizolvându-i picăturile sentimentului de vinovăţie, mai ales dacă vrea să dezlege legătura karmică.


3. NEPTUN – LUNA

Această legătură este empatia care poate există între doi oameni. Cei ale căror horoscoape sunt legate prin acest aspect preiau imediat sentimentul celuilalt.În special Neptun este cel care se identifică cu sentimentele Lunii înainte ca Luna să-şi dea seama de ele. Efectul acestui aspect aminteşte de relaţia ideală mama – copil. Sunt frecvente armoniile sufleteşti totale, o iubire fără egoism, refuzarea tuturor gândurilor negative faţă de celălalt. Chiar şi în relaţia sexuală legătura Neptun – Luna este curată, incorupta – înseamnă o unire care se ridică peste planul fizic şi a cărei funcţie de obicei este transformarea valorilor spirituale ale celor doi. Într-adevăr Neptun adesea alege un rol de serviciu karmic faţă de Lună. Îi oferă o iubire nemărginită, necondiţionată, ceea ce îndeamnă Luna spre purificarea propriilor sentimente. Dar calitatea serviciilor oferite Lunii, depinde în ce măsură idealurile lui Neptun pe plan material şi spiritual sunt realizabile şi în ce măsură îşi recunoaşte propriile greşeli şi greşelile altora. Dacă Neptun nu e dispus să se accepte aşa cum este în realitate – inclusiv greşelile – nu-şi poate asuma iubirea fără condiţii faţă de Lună. Dacă nu-şi recunoaşte şi nu-şi accepta toate sentimentele – şi pe cele negative – va fi imposibil să creeze armonia cu Lună. Unde Neptun s-a obişnuit să se concentreze numai asupra sentimentelor acceptabile probabil va percepe Luna – va crede că este mult mai bun decât în realitate, iluzie care n-o ajută de loc pe Lună. Luna îi aminteşte de figura unei femei dintr-o altă viaţă sau din copilărie, deseori apare figura unei mame cu care a avut relaţii dureroase.În multe cazuri bunăvoinţă şi serviabilitatea lui Neptun pot fi motivate de sentimente de vinovăţie.În alte vieţi s-a purtat probabil foarte crud cu Luna, iar acum doreşte cu orice preţ să ocolească tulburarea acestor trăiri. Acceptă umilinţă ceea ce este dăunător pentru amândoi.

Când se termină o legătură, Luna este cea care se miră, pentru că ea nici nu bănuieşte că ceva n-ar fi în ordine. Lui Neptun îi vine foarte greu să-şi exprime durerile deschis.În această relaţie e foarte important ca de la început cei doi să formeze o reflectare clară şi sinceră între ei. Ajută mult dacă Lună poate rămâne mereu ageră, oprindu-l pe Neptun de la autonegare, ori uneltiri, îl poate încuraja să lase la suprafaţă deziluziile, oferindu-I sprijin sentimental sincer. Dacă acest lucru nu e posibil legature se desface.

Sentimentul de vinovăţie exagerată – tipic neptunian – se manifestă evident când un părinte Neptun înnebuneşte de tristeţea copilului, afirmând că numai el este de vină. Această comportare este distrugătoare pentru un copil Luna, fiindcă trezeşte în sufletul lui sentimente de culpabilitate. Un părinte Neptun foarte greu îşi desparte sentimentele proprii de cele ale copilului – prin urmare îl dezmiardă, îl răsfaţă într-un mod sufocant, îl apasă mereu fără nici un motiv. Părintele Neptun se poate identifica exagerat cu sentimentele şi starea emoţională a copilului Lună. Trăieşte intens şi exagerat sentimentele acestuia. Când copilul este Neptun, el adesea renunţa la realizarea proprie, rămânând în slujba părinţilor. Un astfel de copil se alege cu rolul de “urmaş nefericit”, veşnic nemulţumit, îşi acuza părinţii că nu a avut destulă grijă de el şi nu a primit destulă iubire.

Când Luna şi-a propus să lucreze o karmă mai grea alături de Neptun, vă suferii mult din cauza nedreptăţii acestuia, va avea parte de trăiri cutremurătoare când într-o zi este divinizata iar în alta este numită diavolul în persoană. Lună are nevoie de multă putere sufletească, de mult curaj să-l înţeleagă şi să-l ierte pe Neptun.

Lecţia karmică aici este iubirea fără condiţii – acest lucru trebuie să-l înveţe amândoi într-o viaţă comună.


4. NEPTUN – MERCUR

Legătura mentală perfectă sau neînţelegeri şi înşelătorii – aceste două extreme de comunicare se manifestă în aspectul lui Neptun dintr-un horoscop cu Mercur din celălalt.

Când Mercur are de lucrat o datorie karmică, îl considera pe Neptun un partener egal în discuţii. Neptun absoarbe gândurile şi dispoziţiile lui Mercur încât ştie dinainte ce anume vrea să spună. Neptun îl îndeamnă pe Mercur să viseze, să-şi lărgească fantezia şi să dea culoare modului sever şi prea logic al gândirii. Totodată Mercur îl îndeamnă pe Neptun să-şi exprime gândurile mai artistic, poate prin literatură. Alături de Neptun, mercur poate să-şi dezvolte mai mult intuiţia, puterea creatoarea a gândurilor. Dar când Mercur are o karmă mai grea alături de Neptun, trebuie să accepte că se întâlneşte cu propria ideologie ireal folosită într-o altă viaţă.În asemenea cazuri Neptun îşi dezgheaţă greu latura creativă, se loveşte de probleme în aplicarea idealurilor sale în lumea materială.De aceea se derutează singur şi-l derutează şi pe Mercur, acesta devenind victima numărul unu al relaţiei.În subconştient Neptun îşi aminteşte de o relaţie dureroasă cu un frate, ori cu un prieten, el încercând să-şi repare greşeala vrând să creeze o armonie perfectă fără contraziceri şi de aceea nu e dispus să discute nici un lucru neplăcut. Dar această comportare ocoleşte adevărul, ceea ce este baza unei relaţii bune. O minciună aduce altă minciună şi până la urmă nici nu mai există altceva, şi dacă se mai adaugă şi faptul că Neptun nu-I destul de inteligent, va vorbi despre toate lucrurile neplăcute în spatele lui Mercur. Când Mercur îşi dă seama de înşelătoriile şi trişările lui Neptun va suferi un adevărat şoc şi va considera relaţia lor ireparabilă. Nesinceritatea lui Neptun dăunează nu numai lui Mercur, dar şi lui însuşi. ÎI trezeşte un sentiment că trăieşte fără rost şi că este vinovat, îl pune în imposibilitatea de comunicare cu Mercur. E foarte periculos când Mercur nu-şi dă seama cât de adânc îl poate jigni pe Neptun cu cvintele lui dure, ori abuzează de pasivitatea acestuia aruncând asupra lui tornade de cuvinte.

În cazul unui copil, care mai poate fi şi pasiv, alături de un părinte Mercur nesimţit, poate creşte fără să-şi comunice sentimentele şi cade în rolul de victima pentru mai multe vieţi.

Cum Neptun nu poate să-şi accepte şi să-şi recunoască propriile necesităţi, nu le accepta nici pe ale lui Mercur.De fapt Neptun tânjeşte după o legătură spirituală superioară, dar acest lucru da faliment datorită felului banal şi dur de comunicare al lui Mercur, de care Neptun e total decepţionat.

Neptun reacţionează la trişări prin fugă, părăseşte nivelul mental al lui Mercur, nu-I deloc atent când acesta vorbeşte. Pentru un Mercur acest lucru e nu numai jignitor, dar îi răneşte conştiinţă, mai ales în cazul când Mercur este în rolul unui copil. Părintele Mercur este tipul de părinte care-şi refuza mereu copilul cu “acum n-am timp, altă dată”, dându-I de ştire că n-are nici un rost să-l asculte. Situaţia poate crea probleme, când un copil Neptun, care umblă mereu cu capul în nori şi nu-şi bagă în seamă părintele Mercur care suferă teribil că nu este ascultat.

Nu sunt rare cazurile când Mercur îl crede pe Neptun surd şi-l îndeamnă să meargă la un doctor, fiindcă de multe ori primeşte răspunsuri total nepotrivite. Surzenia lui Neptun nu este deloc o boală fizică, izvorăşte din dorinţa psihică să scoată din el tot ce este pământean, de fapt şi pe Mercur îl recepţionează că pe o parte a fanteziei sale.


5. NEPTUN – VENUS

Acest aspect se poate asocia cu noţiunea de iubire curată, deasupra celei fizice. Acest aspect arata mai mult prietenii platonice, ori o relaţie părinte-copil decât o dragoste bazată pe legătura sexuală.

Neptun îi dăruieşte lui Venus o admiraţie afectivă şi sufletească fără să-i ceară nimic în schimb. Când Venus se întâlneşte cu Neptun, că o recompensă pentru o karmă bună, va învăţa cum să-şi înfrâneze pofta emoţională şi cum să-şi finiseze gusturile. Totodată poate ajuta pe Venus să-şi formeze o judecată mai fină, raţională şi să-şi folosească talentele în domeniul artei.

Orice legătură între Neptun şi Venus începe în zori, Neptun adesea cade în extaz datorită frumuseţii lui Venus. Dacă Venus e feminin corespunde perfect idealurilor lui Neptun. Dacă Venus e bărbat atunci îl atrage pe Neptun cu deosebită lui fineţe şi sensibilitate. Dar oricare ar fi combinaţia, e presărată şi cu puţină erotică. Venus trebuie să fie atentă de la început să prevină neplăcerile izvorâte din acest lucru. Cauza neplăcerilor în această legătură este că Neptun divinizează exagerat frumuseţea lui Venus şi mai devreme sau mai târziu Venus i se va părea mai puţin atrăgătoare, mai puţin curata moral şi mai puţin culta, prezentându-se într-o postură mult mai dură decât credea Neptun la început. Când Neptun începe să se schimbe, Venus poate fi şocată fiindcă nu înţelege cauza schimbării.În realitate idealul greşit conceput şi exprimat de Neptun se spulberă. Totdeauna Venus va juca rolul victimei nefericite.

Fantezia lui Neptun încearcă să o apare pe Venus de realităţile vieţii, de aceea rareori sau deloc nu discuta cu ea problemele financiare sau dificultăţile lui în societate. Poate în subconştient îşi aminteşte că Venus a suferit cândva din aceste cauze sau are sentimente de vinovăţie. Dar oricare sunt situaţiile karmice în care ajung cei doi, Venus trebuie să înveţe să convieţuiască cu Neptun, acceptându-i împotrivirile şi încăpăţânarea când este vorba de probleme financiare sau de legătura lor sexuală. Trebuie să înţeleagă că Neptun suferă de nesinceritate şi autoacuzare cronică, de asta trişează şi este câteodată infidel.

În realitate Neptun nu e deloc mai iresponsabil decât jucătorii altor planete, însă ceea ce este cronic la el este refuzul de a face faţă trişărilor şi rafinamentelor sale, şi asta îl face să pară crud şi jignitor în ochii lui Venus, şi unde trădările şi trişările sunt repetate viaţa poate deveni un infern.

Venus trebuie să ştie că purtarea lui Neptun rareori este reală, de cele mai multe ori el se preface. Aparent este un partener devotat, modelul fidelităţii, care se sacrifică pentru familie.În realitate Neptun se transformă într-o adevărată cârpa pentru celălalt. Dorinţa de serviabilitate neptuniană se manifesta prin soţii dominate, soţii sub papuc, ori copii suferind de dominaţia părinţilor. Cazurile sunt mai frecvente când Venus se afla în Leu, Scorpion sau Capricorn şi este gata să accepte supunerea lui Neptun. Venus are posibilitatea să-l ajute mult pe Neptun pentru reducerea ori corectarea problemelor acestuia, dacă de la început şi în continuu pretinde adevărul şi discutarea sinceră, deschisă a tuturor problemelor. Venus va trebui să aibă grijă să-i amintească lui Neptun să nu-şi proiecteze propriile judecaţi asupra altora şi că adevărul în nici un caz nu-l va distruge, ci din contră este tocmai de ceea ce are nevoie mai mult.

Lecţia karmică în această combinaţie este că amândoi trebuie să înveţe să stea cu picioarele pe pământ, trebuie să accepte existenţa crudă a legăturii lor în plan fizic.


6. NEPTUN – MARTE

Neptun se apropie cu admiraţie mistică de Marte şi e copleşit de purtarea lui curajoasă şi de atracţia sexuală; îl vede pe acesta ca pe un erou, îi pare idealul de bărbat, înalt, puternic, chiar dacă are vehicul feminin. Neptun este talentat să divinizeze pe Marte, se închipuie un cavaler care ajută un Marte să se afirme şi să-şi arate energie bărbătească.

Admiraţia lui Neptun îl copleşeşte pe Marte, îi rezista foarte greu, Neptun creează o atmosferă euforică când sunt împreună. Legătura Neptun-Marte se caracterizează adesea printr-o stare de extaz reciprocă, cei doi simţindu-se adesea în ceruri. Intuiţia lui Marte, însă îi atrage atenţia că admiraţia lui Neptun e prea frumoasă ca să fie adevărată, deci devreme sau mai târziu devine bănuitor că Neptun da prea puţină atenţie aspectului fizic, pune sub semnul întrebării realitatea adoraţiilor. Rareori se arată un interes erotic mai puternic din partea lui Neptun, însă totuşi poate atrage pe Marte în aventuri amoroase, însă sentimentele lui sunt mai mult romantice decât erotice. Dacă Marte percepe legătura ca fiind erotică, severitatea spirituală a lui Neptun îi va aduce dezamăgiri şi decepţii.

Problema cea mai dureroasă pentru Marte este că Neptun nu vrea să accepte parte din umbră a lui, pentru că nici el însuşi nu-şi recunoaşte “întunericul”. Când idealurile lui Neptun nu au bază reală, acesta încearcă să excludă din conştient orice sentiment de agresivitate faţă de Marte – se preface că acestea nici nu există culpabilitate şi remuşcări, fiindcă se întâlneşte cu conflictele lui Marte din alte vieţi – situaţiile fiind asemănătoare.

Lecţia de învăţat pentru Neptun este să renunţe la lumea lui fantezistă, trebuie să recunoască că Marte nu e cel pe care îl crede el. Trebuie să perceapă mai clar, mai real – are acest prilej în timpul unui tranzit al lui Saturn, Uranus sau Pluto.În timpul acestor tranzite Neptun va constata că ceea ce consideră extraordinar la Marte acum îi apare ca un fel de nesociabilitate, ceea ce vedea bărbăţie este acum un fel de agresivitate, ceea ce însemna energie devine acum nesocotinţa. Tristeţea lui Neptun se manifesta prin iniţierile sexuale ale lui Marte, ceea ce cândva era divinizat acum sunt apreciate ca nişte instincte animalice dure. Toate aceste manifestări ale lui Neptun, pornesc din teamă lui de a-şi recunoaşte propriile dorinţe erotice.

Şi Neptun încearcă să ocolească disperat orice situaţie care aduce la suprafaţă aceste dorinţe. Neptun nu este un luptător, deci va ocoli orice confruntare deschisă prin tactici, mergând până la o îmbolnăvire adevărată. Ascunzătoarea lui preferată este să se arate prea obosit, prea slab sau bolnav, ceea ce de obicei are efect asupra lui Marte. Neptun îşi va da toată silinţa să oprească dorinţele lui Marte să clarifice în sfârşit problemele între ei.

Aceasta laşitate a lui Neptun dăunează şi atunci când este cazul unui copil Marte, a cărui voinţă şi vitalitate este subminata treptat de un părinte Neptun nepotrivit.De obicei un asemenea părinte e bolnăvicios, îi lipsesc instrumentele fizice ca să-şi îndrume copilul. Copilul Marte, plin de vitalitate se va simţi adesea vinovat că încearcă să-şi exprime sentimentele negative, el va avea probleme serioase în viaţă în domeniul autoexprimarii. Un părinte Neptun picura sentimente de culpabilitate în sufletul copilului Marte – acesta la maturitate va refuza propria sexualitate şi se va ruşina de instinctele fizice.

Neptun se teme mereu să se confrunte cu realitatea şi că de obicei se refugiază în minciuni, se teme de reacţiile lui Marte şi ocoleşte orice situaţie de abordare sincere a problemelor.

Când două horoscoape sunt legate de aspectul Marte-Neptun, cei doi trebuie să fie foarte atenţi şi conştienţi, dându-şi silinţa să ocolească modelul clasic de înşelăciuni ale lui Neptun. Dacă Neptun reuşeşte să fie sincer, în toate situaţiile, cu Marte, chiar el se va mira câteodată de desfăşurarea evenimentelor.

Nesinceritatea lui Neptun, izvorăşte adesea din faptul că are pretenţii exagerate faţă de el însuşi, totdeauna vrea să apară într-o lumină favorabilă de aceea încearcă să ascundă de Marte orice, despre care el crede că l-ar umbri. Străduinţele lui Neptun, ca să pară un sfânt, se pot manifesta şi în tendinţele lui de a fi un martir, el singur îşi alege rolul de victimă.Ca să ocolească orice confruntare deschisă Neptun adesea se supune benevol comportării fizice şi sexuale dure a lui Marte.

Cel mai tragic pentru Marte este că Neptun refuza să ridice mănuşa, şi toate încercările lui de confruntare eşuează, iar când Marte nu mai poate explodează. Dar spre surpriza lui Neptun în acest caz se retrage.

O relaţie Neptun-Marte nu trebuie neapărat să fie grea, când doi oameni sunt conştienţi de capcană şi au grijă deosebită de sinceritatea totală, străduindu-se să rămână numai în realitate, relaţia lor poate funcţiona excelent, iar legătura lor poate deveni un instrument prin care cai doi oameni învaţă să se ierte reciproc pe sine şi pe celălalt pentru orice faptă din prezent şi din trecut exprimându-şi iubirea fără condiţii.


PLUTON KARMIC


1. PLUTON – ASCENDENT

Acest aspect între horoscoape e faimos prin faptul că reuşeşte să creeze mai multă patimă, durere, intrigă şi uneltiri decât oricare altă combinaţie de planete.

Aceste legături, întotdeauna sunt puternic karmice şi sunt însoţite de o atracţie de destin. Când cei doi cad în capcană puternicelor sentimente de atracţie, adesea în ciuda judecăţii lor raţionale, ei simt că sunt mânaţi de nişte forţe pe care nici ei nu le înţeleg. Din păcate aceste puteri nu prea pot fi dominate de cei doi, fiindcă legătură de bază se afla în subconştient. Acei nativi ale căror horoscoape sunt legate de aspecte cu Pluton, simt o unitate de aşa proporţii ca adesea poate să fie tulburător. Energia psihică, caracteristica lui Pluton, atrage cu o putere magică cealaltă persoană. Această imensă energie a lui Pluton poate fi folosită pentru vindecare sau pentru distrugerea totală, depinzând de nivelul de dezvoltare a lui Pluton.

În cazul aspectului Pluton-Ascendent, Pluton este atras de aspectul exterior al Ascendentului şi de obicei efectul este imediat şi foarte puternic. Ascendentul se simte şi reacţionează de parcă ar fi hipnotizat, disperat constata că nu poate rezista forţei carismatice a lui Pluton, se transformă într-o adevărată prada şi devine puternic dependent afectiv faţă de Pluton, trăieşte o teamă iraţională că poate fi despărţit de Pluton.În măsura în care această legătură se adânceşte, această teamă poate atinge proporţii incontrolabile, când Ascendentul vede viaţa imposibilă fără Pluton şi va face gesturi negândite. Aceste sentimente provin din trăirile vieţilor anterioare când supravieţuirea fizică a Ascendentului depindea de Pluton.

Pluton vede întotdeauna cu o claritate înspăimântătoare în adâncul Ascendentului, are o capacitate uimitoare de a pătrunde în adâncul sufletului. Acest lucru îl incita şi îl deranjează pe Ascendent în acelaşi timp.

Când Pluton a atins o anumită maturitate în dezvoltarea spirituală, poate să-şi folosească această capacitate de percepţie uimitoare, poate să-l ajute pe Ascendent să-şi descopere cauzele complexelor, dându-I curaj să le învingă.

Un Pluton pozitiv niciodată nu forţează nimic în schimbarea Ascendentului, el doar evidenţiază modelele demodate de comportament ale acestuia, şi îl ajută să le dizolve. Un Pluton vindecător nu încearcă să transforme Ascendentul, ci îi crează posibilitatea să se dezvolte conform propriilor pretenţii, asigurându-I sprijinul moral şi afectiv. Când Pluton şi-a ales un serviciu karmic pentru Ascendent, din legătura lor poate rezulta o evoluţie uriaşă pentru amândoi.În alte cazuri însă, se poate crea cadrul pentru un scenariu puternic distructiv, prin luptă pentru putere, unde cei doi îşi pricinuiesc dureri insuportabile, fiindcă sunt incapabili să se despartă. Totul depinde de sănătatea spirituală a lui Pluton. Dacă Pluton a lucrat puţin la dezvoltarea lui interioară şi nu e capabil să se identifice cu propria teamă, le proiectează pe acestea asupra Ascendentului, se apăra prin acţiuni manipulative şi se îndreaptă cu o cruzime spre Ascendent, fără să fie conştient de ceea ce face.

Când Pluton e unealta unei karme grele a Ascendentului, caracterele fizice ale acestuia pot trezi în subconştientul lui Pluton o traumă din vieţile anterioare, care îi subminează serios siguranţă. Ascendentul îi poate aminti de o persoană specială care îi ameninţa viaţa, dar de cele mai multe ori vede propria reflecţie ameninţătoare oglindită în persoană Ascendentului.

Pe Pluton îl atrage în primul rând propria oglindă în persoană Ascendentului, e dispus să se poarte cu acesta ca şi cu el însuşi.În măsura în care încearcă să acopere în el însuşi caracterele “interzise” în aşa măsură încearcă să le dirijeze pe acestea în Ascendent. Pluton aplica diferite tactici să-şi menţină puterea, tactici care se extind de la atrocitate până la şantajări afective extrem de fine, în funcţie de semnul şi zodia în care se afla Pluton şi semnul în care este Ascendentul.În general Pluton abuzează cu cruzime de capacitatea lui de a vedea în adâncul sufletului, profita de slăbiciunile Ascendentului, îi subminează autoîncrederea şi se foloseşte de dependenţa afectivă a acestuia.

Însă perioadele de putere-atât de plăcute pentru Pluton-nu se pot realiza fără participarea pasivă a Ascendentului.În ciuda faptului că se împotriveşte comportărilor lui Pluton, adesea chiar ea le provoacă, ori cel puţin accepta fără rezerve dominaţia lui Pluton.În multe cazuri Ascendentul s-a obişnuit încă din vieţile anterioare să se supună lui Pluton-probabil au avut o legătură de serviciu, ori de familie. Acum îi este imposibil să iasă din acest cerc vicios.

Într-o legătură provocatoare Pluton-Ascendent, cei doi sunt legaţi din viaţă în viaţă, în aceeaşi postura de “despot-victimă” şi nu există perspectiva unei schimbări nici pentru viitor, dacă amândoi nu recunosc şi nu desfiinţează aceste roluri. Esenţa este dezlegarea totală fizică şi sufletească.

Când doi oameni sunt legaţi într-o relaţie de dragoste, lupta pentru putere este mult mai disperată şi de o natură extrem de agresivă. Aspectul Pluton-Ascendent între două horoscoape arata o atracţie sexuală de neocolit. Legătura sexuală între ei este deosebit de strânsă, fiindcă aici amândoi se transformă în ei înşişi.De aceea despărţirile sunt extrem de dureroase şi mai dificile, că în cazul oricărui alt aspect.

Acest joc de “stăpân-sclav” are o importanţă deosebită şi decisivă într-o relaţie părinte-copil. Pluton ori în rolul de părinte ori copil, profita de natura lui posesivă, atât pe plan afectiv cât şi fizic asupra Ascendentului, ca să-şi exercite din plin asupra acestuia propria voinţă. Nu sunt puţine cazurile când un copil îşi terorizează părintele Ascendent, iar acesta se încruntă şi se revoltă sau pur şi simplu îi este imposibil să refuze pretenţiile revendicative ale copilului. Nu e conştient că se învârte în propria capcană cu roluri schimbate.

În cazul când copilul joacă rolul Ascendentului, acesta este foarte vulnerabil, fiindcă acum părintele este în posesia unei forţe fizice mai mari. Părintele Pluton, dacă nu-şi conştientizează tendinţele manipulative, poate să ucidă personalitatea copilului-ori în cazuri mai fericite-il poate goni timpuriu de acasă.

Când două horoscoape sunt legate prin aspecte între Pluton-Ascendent, legătură se sfârşeşte prin despărţire, fiindcă presiunea constantă dintre ei e insuportabilă. Aceste despărţiri sunt însoţite de o durere extraordinară.

Pluton trebuie să înţeleagă că singur şi-a ales această posibilitate de a învăţa dezlegarea acestei legături “idee fixă”, de aceea trebuie să prelucreze serios cu el însuşi sentimentele de acuzare. Ascendentul de asemenea trebuie să înveţe în această legătură, dezlegarea, dar mai trebuie să-şi învingă teama că supravieţuirea fără Pluton este imposibilă. Dacă se reuşeşte aceasta dezlegare, se pot sparge cătuşele karmice care I-au legat de-a lungul mai multor vieţi, şi are toate şansele şi pe viitor. Amândoi trebuie să-şi învingă propriul ataşament faţă de celălalt, de multe ori această dezlegare se realizează prin moartea unuia dintre ei.De obicei Pluton e cel de care depinde desfăşurarea evenimentelor-dacă e capabil să renunţe la dorinţa de dominare poate reuşi.

Dezlegarea numai atunci se poate realiza sănătos, dacă Pluton îşi dezleagă nesiguranţă şi teamă din subconştient, şi atunci are deplină posibilitate să-şi folosească imensa energie vindecătoare pentru scopuri nobile.


2. PLUTON – SOARE

Când Pluton şi Soarele au aspecte în două horoscoape, Soarele simte o atracţie irezistibilă faţă de Pluton pentru că vede că acesta îi înţelege ambiţiile şi îi poate acorda sprijin pentru atingerea scopurilor, mai degrabă crede că această atmosferă plutoniană îi este o necesitate vitală. Atracţia magică este aproape la fel de puternică şi din partea lui Pluton, fiindcă în Soare el vede propriul instinct creativ pierdut. Acest lucru este copleşitor dar şi ameninţător pentru Pluton. Soarele scoate la suprafaţă din subconştientul lui Pluton autoexprimarea pierdută şi atât de mult regretata de acesta. Dacă aceste amintiri sunt traumatizante pentru Pluton, el îşi va crea strategii de apărare şi îşi va folosi puterea psihică să distrugă izvorul ameninţării-adică Soarele.

Când în subconştientul lui Pluton sunt amintiri mai puţin ameninţătoare, poate îşi va folosi energia psihică pentru regenerare şi vindecarea Soarelui, iar în schimb el devine deschis spre o dezvoltare a personalităţii proprii. Soarele, neavând prea multe complexe-il poate ajuta pe Pluton să-şi învingă nesiguranţa, îl poate învăţa să-şi câştige autoîncrederea în domeniul reprezentat de zodia în care se afla.

Într-o legătură armonioasă, Pluton poate fi o oglindă pentru Soare, dezvăluindu-i cu blândeţe ori exagerată mândrie şi vanitate ori caracterele egocentrice. Pluto îi poate arăta unde greşeşte în autoexprimare şi cariera.

Însă când Pluton are o teamă subconştienta puternică, abuzează de clarviziunea lui, cu ajutorul căreia descoperă partea vulnerabilă a Soarelui, îi subminează autoîncrederea, îi manipulează modul de viaţă, îl domina pentru propriile lui foloase. Câteodată Pluton vrea să subjuge Soarele, fiindcă acesta îi aminteşte de figura unui tată care i-a periclitat siguranţa fizică ori afectivă, iar acum el simte că trebuie să se apere de această persoană.În cele mai multe cazuri Pluton vede în Soare propriile aspecte creative oprimate. Pentru aceasta creativitate oprimată Pluton a fost pedepsit cândva, ori i s-a luat ceva important, iar acum luptă din toate puterile să stăpânească aceste creativităţi în el şi în alţii.

Când Pluton simte nevoia să atace Soarele, aplica tactică de sădire a îndoielii. Aceste sentimente ale îndoielii, cu timpul se pot înmulţi şi duce la faliment orice imagine creativă a Soarelui.

Pluton se joacă la nivel de maestru cu dorinţa pentru recunoaştere a Soarelui-il goneşte în sarcini care îl depăşesc, necăjindu-l şi arătându-i că nu e mulţumit de realizările Soarelui. Soarele poate ajunge până acolo că îşi pune sub semnul întrebării orice realizare a lui, ori se consideră total incompetent în toate domeniile.

Când Pluton a reuşit să răstoarne cu succes exprimarea creativităţii Soarelui, simte că şi-a întărit poziţia şi începe să forţeze Soarele să se apuce de o altă latură a creativităţii sale. Domeniile alese de Pluton sunt mai puţin ameninţătoare pentru el, însă pentru Soare nu sunt deloc confortabile, dar încearcă să se supună dorinţelor lui Pluton.

Copii Soare, suferă în mod deosebit de un părinte Pluton, fiindcă eşuează în exprimarea talentelor lor naturale, fiind mereu judecaţi şi forţaţi să facă ceea ce nu doresc deloc.

Tendinţele de dominare ale lui Pluton sunt atât de greu de observat că adesea Soarele nu recunoaşte deloc manipularea, manipulare care poate continua într-acolo că Soarele îşi pierde puterea. Supunerea Soarelui adesea izvorăşte dintr-o altă viaţă, când poate viaţa lui depindea de Pluton şi simte nevoia să menţină postura de slugă în această viaţă, tocmai ca să-şi apere viaţa. Deosebit de greu este pentru o femeie Soare să se afirme lângă un partener Pluton. Dacă această femeie nu-şi formează clar propriile ambiţii şi are o imagine confuză despre ea însăşi, va rămâne victima dominarii lui Pluton pentru toată viaţa şi pentru multe alte vieţi. Îi este imposibil să evadeze, până când Pluton nu iese benevol din viaţa ei, sau prin moartea unuia dintre ei.

Puţine schimbări pot fi realizate într-o karmă unde şi-a propus să-l înfrunte pe Pluton, dacă el nu va învăţa cu orice preţ să-şi câştige puterea şi reputaţia ce i se cuvine şi pe care I-a vândut-o cândva lui Pluton.


3. PLUTON – LUNA

Aspectul Pluton-Luna între două horoscoape este unic dintre toate aspectele fiindcă oferă regenerare afectivă şi vindecare.

Când Pluton şi-a asumat compensarea unui serviciu karmic faţă de Lună, poate să-l înzestreze pe acesta cu un sprijin hotărât afectiv, îl poate ajuta să scape de modelele de reacţii negative.În Pluton, Luna găseşte un psihoanalist perfect, care percepe întotdeauna starea ei emoţională, chiar şi atunci când vrea s-o ascundă.În afară de această Pluto poate ajuta Luna să-şi reaprecieze comportarea faţă de familie, faţă de copii, faţă de părinţi. Pluton e de mare ajutor şi atunci când trebuie transformată o situaţie mai veche, demodată.La nivel karmic, funcţia lui Pluton este să încarce Luna cu energia psihică necesară, să-o cerceteze şi să-o ajute să dezlege legăturile afective, provine ori din copilărie, ori din alte vieţi. Acest lucru e posibil numai atunci când Pluton e în cunoştinţă faptelor, că el este cel care are sentimente dureroase, în primul rând, îşi recunoaşte propria siguranţă şi e dispus pentru autovindecare şi schimbare.

Luna îşi aşteaptă siguranţă afectivă de la început şi aproape total de la Pluton.De aceea nu-i de mirare că trăieşte într-o dependentă afectivă foarte mare faţă de Pluton.Şi pentru că Luna este foarte sensibilă şi vulnerabilă, orice schimbare a dispoziţiei lui Pluton, îi tulbura stabilitatea şi liniştea.

Este clar că Pluton mânuieşte o putere înfiorătoare când în două horoscoape există acest aspect. Acest lucru se referă în special la relaţiile intime, de familie sau sexuale. Pluton poate încerca să abuzeze de această putere, supunând Luna la un şantaj afectiv aproape neobservat.De exemplu Pluton poate profita de capacităţile lui incontrolabile de a vedea în adâncul sufletului Lunii, se poate juca cu ea manipulându-şi sentimentele, pe care le va folosi pentru afirmarea voinţei proprii.

Cel mai mult poate suferi un copil Luna, din cauza sentimentelor neexprimate, pentru că un părinte Pluton îi ameninţa siguranţă.

Pluto manipulează sentimentele Lunii, fiindcă se simte ameninţat de reacţiile spontane ale acesteia. Aceste manipulări sunt cauzate de oprimarea propriilor sentimente, având rădăcini în traume din copilărie ori în vieţile anterioare.

Dar oricare sunt cauzele, Pluton este cel care trebuie să dezlege mecanismul de apărare, pentru care de multe ori această autoapărare inutilă creează multe probleme. Pluton este genul de partener care deschide scrisorile celuilalt, ori tipul de părinte care citeşte jurnalul copilului, pentru că îi este imposibil să accepte ca şi ei au dreptul la o viaţă proprie.

Ca să se dezvolte, Luna trebuie să fie foarte hotărâtă să-şi rezerve dreptul la un teren afectiv mai mare, să nu se lase reţinută de dependenţa legăturii karmice. Nu trebuie să se teamă că fără Pluto viaţa ei este imposibilă. Însă de remarcat este faptul că Pluton reacţionează la indiferenta afectivă a Lunii prin răzbunare, luându-I chiar viaţa, ca un gest definitiv de afirmare a puterii.

Dacă Pluton înţelege că trebuie să renunţe la dominarea afectivă a Lunii, pot câştiga amândoi din această legătură. Pluton poate învăţa din comportamentul sentimental al Lunii, poate primi un sprijin din partea acesteia să-şi exprime sentimentele “periculoase” fără complexe. E absolut necesară o încredere reciprocă în acest proces de transformare, că dezlegarea karmică să nu producă durere.Se poate realiza numai prin credinţă puternică.


4. PLUTON – MERCUR

În cazul acestui aspect între horoscoape, atracţia se manifestă la nivel mental. Mercur vede că Pluton are o inteligenţă înaltă şi stăpâneşte o ştiinţă secretă captivantă. Ori, altădată Mercur e fascinat de capacitatea lui Pluton de a citi gândurile, fiindcă de obicei acesta ştie dinainte că va gândi Mercur. Mercur crede că Pluton poseda capacităţi mentale deosebite.

Pluton se foloseşte de capacităţile lui telepatice – la cel mai înalt nivel în cazul lui Mercur – ca să-i perceapă gândurile cele mai interiorizate.Îl poate îndemna pe Mercur la o mai mare integrare intelectuală, punându-i sub semnul întrebării afirmările cu mult tact: îl îndeamnă să-şi transforme greşelile din gândirea lui Mercur şi să le corecteze, îi poate curăţa mentalul în aşa fel că nu-l jigneşte niciodată în mândria lui. Într-adevăr Pluton poate să-i dea un imbold şi sprijin puternic pe plan intelectual lui Mercur, dar dacă exagerează acest lucru, Mercur poate deveni incapabil de o gândire individuală, neputând să rezolve nici o problemă minoră fără ajutorul lui Pluton. Această dependenţă nesănătoasă este desigur o moştenire dintr-o viaţă anterioară, atunci când Pluton poate era o autoritate la nivel intelectual, de exemplu profesor-elev. Mercur trebuie să-şi învingă această dependenţă dacă vrea să scape de cătuşele karmice şi vrea să înveţe să gândească individual.

Mercur trebuie să rupă orice legătură cu Pluton, dacă acesta încearcă să-l domine şi să profite de el într-un mod egoist. Când Mercur şi-a ales o karmă în care să se confrunte cu Pluto dacă nu-şi dă seama la timp, Pluton poate să-l intimideze serios. Poate să-i provoace o “spălare a creierului” ca să-şi exprime dorinţa de dominare. Manipulările lui Pluton se manifesta prin tactici de superioritate intelectuală, prin impunerea temei discuţiei, sau dezvăluirea crudă a unor greşeli tehnice de vorbire.La început, este posibil ca Mercur să nici nu observe că Pluton vrea să-l domine, acesta ţinând sub control permanent conţinutul conştientului lui Mercur. Stăpânirea şi manipularea mentalului lui Mercur poate fi folosită de Pluto pentru propriile ţeluri. Adesea Pluton nu se mulţumeşte până nu cunoaşte şi stăpâneşte în totalitate gândurile lui Mercur. Aceasta încăpăţânare izvorăşte dintr-o teamă subconştientă a lui Mercur, şi Pluton simte o necesitate interioară de a se apăra de el. Câteodată gândurile lui Mercur îi amintesc lui Pluton o situaţie neplăcută când a fost pedepsit pentru necunoştinţă sau greşeli în vorbire. Alteori Mercur îi aminteşte lui Pluton de o persoană autoritară, odioasă care l-a pedepsit pentru că vorbea despre lucruri nepermise.În toate cazurile Pluton îşi simte siguranţă ameninţată şi încearcă cu orice preţ să evite că partenerul să exercite vreo putere asupra lui. Oricare ar fi mobilul lui Pluton, rezultatul va fi un complex de inferioritate la nivel mental al lui Mercur, fiindcă gândurile lui sunt sistemetic anulate sau declarate lipsite de valoare. Aceste situaţii pot conduce şi la frustrare verbală, încercările de comunicare fiindu-i întrerupte în mod repetat.

Un copil Mercur receptiv care creşte în preajma unui părinte, profesor sau o rudă care are un Pluton nesimţit, suferă foarte mult din cauza acestor abuzuri mentale. Un copil Pluton care dintr-un instinct interior, argumentează, polemizează, molestează un părinte Mercur îi provoacă tristeţe şi se simte nenorocit. Dacă Pluton vrea să-l cruţe pe Mercur de o asemenea înjosire şi subjugare mentală, trebuie să-şi controleze cu grijă oscilaţiile gândirii sale şi momentele de explozie verbală. Dacă Pluton afla din ce motiv tinde să-l domine Mercur, atunci va reuşi să scape şi de dorinţa de posesiune.Va deveni mai deschis, mai intim în comunicarea cu Mercur. Până când Pluton nu-şi reduce apărarea mentală, intelectuală, nu poate să dea sau să primească regenerarea mentală în legătura lui cu Mercur, aceasta fiind marea şansă când există acest aspect între horoscoape.

Când legătura funcţionează bine cei doi pot fi sfătuitori perfecţi unul pentru celălalt, se pot încuraja reciproc şi pot să-şi învingă teama din subconştient. Asumându-şi riscul în descoperirea mentalului, uneori pot acumula o ştiinţă uriaşă, în special în domeniul filozofic, spiritual. Baza succesului într-o legătură Pluton-Mercur este echilibrul corect al forţelor intelectuale şi amândoi trebuie să depună un efort pentru menţinerea acestui echilibru.


5. PLUTON – VENUS

Această legătură este asociată cu cea mai puternică atracţie afectivă şi sexuală dintre toate aspectele între horoscoape. Energia psihică şi sexuală a lui Pluton e puternic stimulată de apariţia fizică a lui Venus. Depinde de nivelul spiritual al lui Pluton şi de datoria karmică a lui Venus în ce mod va folosi Pluton această energie, el putând să încerce să-l posede şi să-l stăpânească pe Venus, sau să-l ajute să se regenereze şi să se vindece. Venus e puternic atras şi impresionat de Pluton, de multe ori fiindu-i imposibil să reziste privirii insistente a acestuia. Dacă Venus de dominaţia lui Pluton şi în vieţile anterioare, acum se simte ameninţată şi simte un impuls de a fugi înainte să profite total de ea. Dar când între doi oameni există o legătură karmică acest lucru este foarte greu.De aceea o legătură Pluton-Venus se bazează pe o atracţie fatală, unde Venus în ciuda clarviziunii inspiră posibilitatea legăturii autodistructive, din care este imposibil să scape. Dacă într-o viaţă anterioară cei doi au cunoscut armonia, influenţa lui Pluton este plăcută pentru Venus, care simte intuitiv devotamentul acestuia. Când Pluton este dispus la o dăruire necondiţionată acest aspect poate simboliza dragostea cea mai profundă, care se va baza pe încredere şi dăruire reciprocă. Pluton vede întotdeauna în adâncul sufletului lui Venus. Când aceasta funcţionează la nivel înalt, Pluton va folosi această sensibilitate pentru a reacţiona cât mai rapid şi a satisface dorinţele afective şi sexuale ale lui Venus. Pluton poate fi capabil să analizeze şi să vindece problemele sociale şi financiare ale lui Venus şi poate transforma pozitiv autotransformarea artistică. Dar acolo unde Venus şi-a ales o karmă provocatoare alături de Pluton, el va încerca manipularea, va specula vulnerabilitatea în scopuri proprii.În special este tentat să profite de problemele sexuale şi financiare ale lui Venus ca instrument de exercitare a puterii sale.În alte cazuri, Pluton va încerca să-şi dovedească puterea transformând aspectul exterior al lui Venus, ori, influenţând stilul exprimării sale artistice.

Disponibilitatea de dominare forţată a lui Pluton e motivată de teamă generată de feminitatea lui Venus.În Venus găseşte propriul aspect sexual feminin, sau propria energie creatoare pe care nu o poate exprima direct, probabil din cauza unor traume anterioare, şi pe care nu vrea să o recunoască. Venus trezeşte în Pluton în acelaşi timp, atracţie şi respingere puternică şi de multe ori recurge la diverse tactici de apărare. Venus îi aminteşte lui Pluton de o femeie care cândva i-a distrus siguranţă, ori l-a ameninţat şi acum trebuie să se apere.

Datorită intensităţii puternice aspectul lui Pluton-Venus, în horoscoape, poate genera dragoste sau ură la cote extraordinare, lucru care se manifestă cel mai clar în legăturile sexuale. Aceste sentimente de dragoste se pot ridica la cele mai înalte cote de extaz care foarte uşor se pot transforma în decepţie şi ură. Deseori apare un element de stăpânire acolo unde o persoană se leagă de cealalat în aşa măsură încât îi este imposibil să-l excludă din gânduri. Gelozia este adesea izvorul problemelor indiferent dacă are sau nu motive.În cazul infidelităţii, răzbunarea lui Pluton poate fi fatală.

Gelozia poate ieşi la suprafaţă şi în relaţia părinte-copil. Teama unuia că-l poate pierde pe celălalt poate favoriza un comportament răuvoitor, manipulativ. Când Pluton joacă rolul părintelui tendinţele dominatoare pot împiedica dezvoltarea estetică a copilului. Copilul îi va purta pică mai mult sau mai puţin în funcţie de vârstă şi zodia în care se afla Venus. Criza apare de obicei la 15-16 ani, când copilul se simte împiedicat să fie independent şi se revoltă împotriva părintelui Pluton care vrea să-i controleze permanent îmbrăcămintea, prietenii, gustul cultural.

Un copil Pluton cu tendinţe posesive poate guverna cu o mare putere un părinte Venus. Îi manipulează şi subminează legătura, adesea legătură cu celălalt părinte, îi chinuie cu pretenţii financiare pe care Venus nu le poate refuza.

Instrumentul cel mai eficient de transformare a acestor legături este că Pluton să-şi recunoască şi să-şi învingă dorinţa de a domina pe Venus, pentru că această tendinţă de dominare provine din propria lui teamă. Dacă reuşeşte să depăşească acest lucru, dragostea şi devotamentul lui Venus îi oferă mari posibilităţi de a-şi demonstra creativitatea în siguranţă, creativitate la care renunţase de mult, şi care îl atrage atât de mult la Venus.Cu încurajarea lui Venus, Pluton poate să-şi experimenteze activitatea artistică, poate aborda o altă latură a a problemelor financiare, ori poate să-şi afirme mai puternic prezentarea personalităţii sale. Cea mai importantă provocare pentru Pluton este încrederea şi renunţarea la nesiguranţă şi numai atunci va începe să înveţe de la Venus şi să-şi descopere izvoarele vindecătoare şi prin aceasta poate ajuta pe Venus să-şi învingă nesiguranţă.

Când Pluton nu vrea să se schimbe, Venus poate să iasă din impas dacă se eliberează spiritual de Pluton. Dominaţia lui Pluton asupra lui Venus există numai cu colaborarea acesteia şi nu se termină până când Venus nu renunţa la complicitate. Orice Venus care are aspect puternic cu Pluton din horoscopul partenerului trebuie să exerseze de la început dezlegarea şi eliberarea şi acest lucru este necesar chiar şi atunci când legătura este sau pare fericită şi sănătoasă.


6. PLUTO – MARTE

Aceste aspecte sunt problematice chiar şi atunci când sunt armonice fiindcă nici Pluton şi nici Marte nu simbolizează armonia ci confruntarea. Latura pozitivă a acestui aspect este posibilitatea ca cei doi să se ajute în regenerarea instinctelor fizice şi a energiei psihice. Dar înainte de orice, amândoi trebuie să-şi recunoască şi să renunţe la vechea ură şi rivalitate unul faţă de celălalt.De obicei atracţia fizică este foarte puternică între ei, sau respectul şi admiraţia reciprocă pot fi generate de puterea karmică. Această uriaşă atracţie fizică este tulburătoare, amândoi percep o teamă şi o ameninţare puternică generată de energia psihică şi sexuală a celuilalt, ca urmare se crează situaţii de apărare şi agresivitate. Semnul de foc al lui Marte nu-i crează probleme în exprimarea sentimentelor de dispreţ şi antipatie, dar teama lui Pluton funcţionează mai bine, subminând subconştientul şi manifestându-se mult mai lent. Cele mai multe temeri ale lui Pluton izvorăsc din faptul că Marte îi aminteşte de o persoană dintr-o altă viaţă care l-a agresat puternic la nivel fizic în cele mai grave cazuri fiind omorât de Marte.

În cazul în care Pluton n-a avut legătura cu Marte, teamă provine din faptul că Marte îi aminteşte de o persoană care îl ameninţă fizic în copilărie. Sunt destul de frecvenţe cazurile când Pluton se identifică cu bărbăţia lui Marte şi se sperie de apariţia unor caracteristici agresive pe care le ascundea cu grijă până atunci. Dar oricare ar fi temeiurile acuzării lui Marte, Pluton simte un impuls interior să-l înşele pe Marte, dorind să câştige avans pentru o eventuală afacere. Marte se apăra intuitiv faţă de Pluton, conform zodiei în care se afla şi foloseşte modul de autoimpunere de care Pluton se teme cel mai mult.De aceea Pluton va încerca tactici şi mai sumbre ca să-şi menţină puterea.

Învingătorul final este determinat de puterea celor două planete şi de datoria karmică dintre ei. Evident Pluton este un luptător mult mai puternic, mult mai despotic decât Marte şi e capabil să aştepte oricât pentru victorie, însă Marte îl poate scoate din echilibru pe Pluton cu iuţeala şi înflăcărarea atacurilor. Marte accepta mai uşor pierderea unei bătălii, pentru el conflictul cu Pluton existând în planul fizic, sau la nivel de personalitate, ceea ce se poate dizolva uşor când se iveşte posibilitatea altor confruntări. Pluton acţionează mai mult pe plan spiritual şi evident sentimentele lui sunt mult mai adânci şi mai jalnice iar dorinţa lui de răzbunare poate dura o veşnicie. Poate otrăvi legăturile lui pentru un viitor mult îndepărtat cu Marte şi adesea şi cu alţii.În ultimă instanţă totul depinde de modul cum Pluton este capabil să recunoască şi să renunţe la supărarea faţă de Marte.De asta depinde în ce măsură se va manifesta posibilitatea vindecării în acest aspect. Pluton poate începe să funcţioneze ca instrument al energiei spirituale numai după ce renunţă la dorinţa de răzbunare şi îşi dezvoltă încrederea şi atunci poate să se apuce de autovindecare şi poate să-l ajute şi pe Marte să-şi transforme agresivitatea în sens constructiv. Atunci Pluton poate să-şi folosească capacitatea de a vedea în adâncul sufletului lui Marte şi de a-i citi gândurile, se poate concentra asupra propriilor greşeli şi să le corecteze, îl poate ajuta pe Marte să găsească o bază solidă şi o canalizare corectă a energiilor sale. Aspectele Pluton-Marte în horoscoape sunt în legătură cu violenţă sexuală şi acestea se întâmplă când Pluton se simte ameninţat de sexualitatea lui Marte şi nu-şi poate stăpâni instinctul de a-l subjuga.În legăturile romantice partenerul Pluton, de obicei este bărbat, poate apela la brutalitate ca să-şi compenseze neputinţa sexuală.

Într-o legătură părinte-copil un părinte Pluton poate încerca să-şi întărească puterea asupra copilului Marte prin abuz sexual sau corporal.

Oricare ar fi legătura dintre doi oameni, dacă Pluton şi Marte au aspect există posibilitatea vătămării fizice şi a durerii psihice. Marte este cel care dă forma fizică conflictelor sufleteşti din adâncul subconştientului lui Pluton. Prin Marte, Pluton poate să vadă şi să recunoască tabloul concret al propriei agresivităţi ascunse. Prin Marte poate aduce la suprafaţă aceasta agresivitate şi poate să o transforme spiritual.

Dacă Pluton nu este dispus să facă acest lucru, atunci Marte trebuie să încerce să scape de sub dominaţia lui pentru a preveni distrugerea reciprocă. Aici există o provocare pentru Marte de a-şi folosi latura lui pozitivă pentru reacţiile de autoapărare şi să nu răspundă cu violenţă la violenţă, ceea ce nu este uşor pentru Marte mai ales că aceste probleme l-au urmărit de-a lungul mai multor vieţi.

Dacă Marte cade în capcană în ciuda gândirii limpezi, va trebui să recunoască că el însuşi s-a încurcat în această situaţie. Este posibil să scape cu succes dacă Marte se găseşte în fata energiei distructive a lui Pluton şi îşi recunoaşte reflecţia propriei agresivităţi.De aceea numai atunci poate rupe cătuşele karmice, forţat de voinţa lui şi abţinându-se de la violenţă. Numai aşa îşi poate achita datoria să karmică.

e-astrologie.ro

Susține-ne cu un Like sau cu un Share! Mulțumim!